Annons

Löntagare är bara en roll bland flera

Under strecket
Publicerad

”Underifrån istället för uppifrån, grönt istället för grått”. Begreppsparen radades upp av Maud Olofsson häromveckan inför sympatisörer i Liberala Gruppen i riksdagen. Det kan tyckas vara politiska floskler, men vilket perspektiv man anlägger spelar en avgörande roll för ens människosyn och politiska agenda. Centerledaren talade om behovet av att maktskiftet i Rosenbad följs av ett värderingsskifte i Sverige. Makten över besluten har Alliansen redan vunnit, liksom en ansenlig del av makten över dagordningen. Men det förs en ständig kamp om makten över tanken, vårt sätt att betrakta verkligheten helt enkelt.

Ett aktuellt exempel på ett viktigt val av perspektiv är Maud Olofssons konsekventa utgångspunkt att hon som näringsminister företräder skattebetalarna. Hon har med stor framgång kompletterat den bild som oftast förmedlas genom att en mikrofon riktas in under en arbetstagares nästipp för att, som nu i det bistra februari 2009, få en kommentar om hur det känns att förlora jobbet på Saab och vad regeringen måste göra åt det.

Annons
Annons
Annons