Aktieanalys

Daniel Zetterberg: Lönsamheten måste upp om Zalaris ska ge lön för mödan

Det norska outsourcingbolaget Zalaris har genom förvärv expanderat ut i Europa och på kort tid dubblerat omsättningen. Det är ett intressant drag som gör aktien värd att ha ögonen på. Men förvärven har också tyngt resultatet och med hög skuldsättning vill det till att vd Hans-Petter Mellerud nu får ordning på lönsamheten.

Vd Hans-Petter Mellerud.
Vd Hans-Petter Mellerud.

Zalaris (börskurs 44,40 norska kronor den 17 april) är ett norskt bolag som vi tidigare intresserat oss för. Bolagets affärsmodell med återkommande intäkter från långa kontrakt som ofta förlängs ger en stabil bas som vi argumenterat för ska värderas högt på börsen.

Vd Hans-Petter Mellerud.

Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X