Annons

”Löneökningar slår mot konkurrenskraften”

Mats Kinnwall.
Mats Kinnwall. Foto: Eva Lindblad
Publicerad

I en replik på mitt inlägg kring det framtida penningpolitiska ramverket skriver fem förbundsordförande för facken inom industrin att inflationsmålet är centralt för lönebildningen.

Huvudpoängen med min artikel var emellertid inte att diskutera lönebildningen utan denna: Den ensidiga fokuseringen på inflationen och inflationsmålet riskerar att skada den svenska ekonomin i ett bredare perspektiv. Eftersom merparten av de störningar som påverkat svensk ekonomi varit importerade och ofta så kallade utbudschocker, har inflationsmålet tenderat att destabilisera ekonomin och bidragit till att skapa finansiella obalanser. Genom att strama åt/lätta på penningpolitiken till exempel i takt med fluktuerande globala råvarupriser har politiken långa stunder varit procyklisk. Mycket talar för att denna situation kommer att bestå även framöver.

Annons
Annons
Annons