Lönelyft oroar medlare

Åtta år i rad har svensk lönebildning levererat reallöneökningar. Förra året var den genomsnittliga löneökningen 3,2 procent i Sverige, enligt Medlingsinstitutets rapport över utvecklingen förra året. Men nu varnar institutet för höga löneökningar inom kommuner och landsting. - De har ökat tre år i rad, säger Anders Lindström, MI:s generaldirektör.

Under strecket
Publicerad
Annons

Avtalsrörelsen inom kommuner och landsting pågår just nu och inom några månader ska nya avtal träffas. Budskapet från Medlingsinstitutet är att löneökningstakten i de båda sektorerna måste minska. Medan takten minskat i näringslivet går det åt andra hållet i kommuner och landsting konstaterar Anders Lindström. Förra året var genomsnittet 4,1 procent i kommuner och 4,4 procent i landstingen, medan den var 3 procent inom industrin.

– Avtalen inom kommuner och landsting kan inte permanent ligga över näringslivets. Det är vårt budskap till parterna. En sådan utveckling kan skapa problem för facken inom industrin att ta ansvar för lönebildningen om det fortsätter, säger Anders Lindström.
Det finns inom LO en viss acceptans för att de stora kvinnodominerade grupperna inom kommuner och landsting får relativa löneförbättringar. Men inte att det sker över hela sektorn och att till exempel läkare och sjuksköterskor fortsätter att få kraftiga lönelyft, konstaterar han.

Annons
Annons
Annons