Lönelyft för Stockholms chefer

Lönen för stadens högsta tjänsteman, stadsdirektören, höjs med cirka 20 procent. Iréne Lundquist Svenonius, utsedd av moderaterna, föreslås få över 125 000 kronor
i månadslön. Samtidigt vill Ewa Samuelsson (kd), ordförande i personalutskottet, kunna sätta ännu högre löner.

Under strecket
Publicerad
Porträtten från vänster: **Iréne Lundquist Svenonius**, stadsdirektör, får 125 000 kr/mån.
**Benny Fredriksson**, Stadsteatern, höjer från 87 300 till 93 600kr.
**Staffan Lundgren**, Stokab, höjer från 92 700 till 95 500kr. 
**Göran Wendel**, Svenska Bostäder från 108 000 till 113 200 kr.
**Anders Carlsund,** S:t Erik försäkring, från 58 200 till 62 300 kr.
**Jörgen Kleist,** Sthlm Business Region: från 100 900 104 000 kr.

Porträtten från vänster: **Iréne Lundquist Svenonius**, stadsdirektör, får 125 000 kr/mån. **Benny Fredriksson**, Stadsteatern, höjer från 87 300 till 93 600kr. **Staffan Lundgren**, Stokab, höjer från 92 700 till 95 500kr. **Göran Wendel**, Svenska Bostäder från 108 000 till 113 200 kr. **Anders Carlsund,** S:t Erik försäkring, från 58 200 till 62 300 kr. **Jörgen Kleist,** Sthlm Business Region: från 100 900 104 000 kr.

Annons

Det är inte bara borgarrådsposterna i Stadshuset som byts vid ett majoritetsskifte. Även de högsta, politiskt tillsatta, tjänstemännen byts ut. Den tidigare s-märkta stadsdirektören Bosse Sundling har fått lämna plats åt moderaternas Iréne Lundquist Svenonius, tidigare chef för stadens utrednings- och statistikkontor, USK.
Men medan borgarrådens löner bestäms av statsrådens lönenivåer, beslutas de nya politiska chefernas ersättning av politikerna i Stadshuset.
I dag tar personalutskottet ställning till det löneförslag som presenterades förra veckan. Det handlar om lönerna för stadens förvaltningschefer, stadsdirektören och de vice stadsdirektörerna.

Enligt vad SvD erfar kommer
Iréne Lundquist Svenonius att få en lönehöjning på cirka tjugo procent jämfört med sin företrädare Bosse Sundling. Det innebär drygt tjugotusen kronor mer i månaden, och månadslönen hamnar på drygt 125 000 kronor. Hon blir därmed den högst avlönade chefen i Stockholms stad.
**
Ewa Samuelsson, ordförande**
i personalutskottet, vill inte kommentera de nya lönerna innan de är beslutade på dagens möte. Men hon är inte främmande för att höja vissa chefslöner ännu mer än hon har möjlighet att göra i dagens förslag.
– Inför framtiden vill vi gå ett steg till och se över hur förvaltningschefslöner ska sättas. Vi har diskuterat en större lönespridning. Vi vill att man tittar ännu noggrannare på arbetsvärdering och arbetets tyngd och så vidare. Vi måste kunna betala de chefer som vi vill ha.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons