Annons
X
Annons
X

Lönekartläggningen måste fungera bättre

Arbetsgivare måste rätta till orättvisa löner mellan män och kvinnor. Regeringen satsar därför nio miljoner kronor för att Diskrimineringsombudsmannen ska öka sina insatser kring lönekartläggningar på olika arbetsplatser, skriver jämställdhetsminister Maria Arnholm och integrationsminiser Erik Ullenhag.

BRÄNNPUNKT | LÖNEKARTLÄGGNING

Mer måste göras eftersom skillnaden mellan kvinnors och mäns lönenivåer består.
Maria Arnholm och Erik Ullenhag

För oss är det en självklarhet att kvinnor ska ha lika goda möjligheter att tjäna pengar som män. Men verkligheten ser annorlunda ut. I dagens Sverige tjänar en kvinna i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre under sin livstid än en man. Ett sätt att motverka ojämställda löner är att lönekartläggningar görs på större arbetsplatser. När arbetsgivare och arbetstagare får svart på vitt på hur verkligheten ser ut måste arbetsgivare rätta till orättvisa löner. Regeringen satsar därför nio miljoner kronor för att Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska öka sina insatser kring lönekartläggningar på olika arbetsplatser.

Alliansen har genomfört en rad åtgärder för att stärka jämställdheten på den svenska arbetsmarknaden. Sänkt skatt på arbete har inneburit att till exempel en undersköterska har en extra månadslön om året. Rutavdraget skapar jobb och företagande i kvinnodominerade sektorer. Vidare har diskrimineringslagen skärpts och gett individer bättre möjligheter till upprättelse.

Annons
X

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Vart tredje år ska arbetsgivarna upprätta planer för jämställda löner och göra lönekartläggningar.

Men mer måste göras eftersom skillnaden mellan kvinnors och mäns lönenivåer består. Framförallt finns problem med osakliga och oförklarade löneskillnader mellan kvinnor och män med samma arbete på samma arbetsplats. Därför måste tillsynen av diskrimineringslagen, och speciellt den delen som handlar om lönekartläggningar för att säkerställa rättvisa löner, fungera bättre.

Undersökningar har visat att reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen efterlevs för dåligt i arbetslivet. Regeringen tillsatte 2012 en utredning som tittar närmare på diskrimineringslagstiftningens bestämmelser om aktiva åtgärder. Utredning ska komma med förslag till hur krav på aktiva åtgärder kan bli tydliga och effektiva.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Regeringen har också tidigare fattat beslut om en delegation för ett jämställt arbetsliv. Delegationen utreder könens olika villkor och ska lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män. Det handlar bland annat om att finna ökade karriär- och utvecklingsmöjligheter i den kvinnodominerade sektorn, och åtgärder för minskad könssegregering på arbetsmarknaden.

  Och lönekartläggningar måste fungera på alla större arbetsplatser. Därför satsar regeringen ytterligare nio miljoner kronor för att DO ska arbeta med en större och mer sammanhållen tillsyn över tillämpningen av lönekartläggningen bland landets arbetsgivare. DO ska också titta närmare på universitetens och högskolornas arbete med aktiva åtgärder.

  Den ojämställda arbetsmarknaden kommer att bestå så länge det finns sektorer där fler kvinnor än män dras med låg lön, och så länge fler kvinnor än män tvingas arbeta deltid – trots att de hellre skulle jobba mer. Det är bara genom att titta på dessa frågor på ett djupare plan som vi kommer framåt.

  Uppdraget till DO är en ambitionshöjning och syftar till att öka jämställheten och rättvisan på arbetsmarknaden. Lönegapet mellan kvinnor och män måste fortsätta att minska – ett viktigt verktyg för att bekämpa ojämställda löner är lönekartläggningar.

  MARIA ARNHOLM (FP)

  jämställdhetsminister

  ERIK ULLENHAG (FP)

  integrationsminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X