Annons

Lönekartläggning är en välgrundad metod

Under strecket
Publicerad

Att lönekartläggning, precis som alla andra åtgärder för att främja jämställdhet och motverka diskriminering, tål att diskuteras är väsentligt. DO ifrågasätter dock grunden för Per Östlunds argumentation mot lönekartläggning som metod (
Brännpunkt 22/2).

Per Östlunds invändning mot lönekartläggningar baserar sig bland annat på antagandet att det inte är arbetsgivarens lönebestämmelser och tillämpningen av dessa som utgör grunden för arbetet med lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. Målet med lönekartläggning är just att mot bakgrund av arbetsgivarens bestämmelser om lön och andra anställningsvillkor identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete, samt att undvika att sådana osakliga löneskillnader uppstår i framtiden. Det står i diskrimineringslagens 3 kapitel 10 §. Det Per Östlund argumenterar för, att DO ska kontrollera att företagen utvärderar den egna lönepolicyn och löneprocessen ur ett jämställdhetsperspektiv, sker med andra ord redan.

Annons
Annons
Annons