Annons

De fick störst löneökning förra året

Förra året var löneökningstakten 4 procent, reallönerna ökade med 0,8 procent. Samtidigt minskade lönegapet mellan män och kvinnor endast marginellt, med 0,2 procent.

Under strecket
Publicerad

Löneökningstakten för ekonomin som helhet var drygt 4 procent under 2008 och reallönerna ökade med omkring 0,8 procent. Det framgår av Medlingsinstitutets årsrapport.

Den högsta löneökningen via avtal 2008, på närmare 5 procent, redovisas för kommunerna och är främst en återspegling av Kommunals avtal där lönerevisionen för 2008 har tidigarelagts, framgår det av rapporten.

Annons
Annons
Annons