Annons

Lokal lönebildning fungerar inte

AVTALSRÖRELSEN Även vi vill se en utvecklad individuell lönebildning. Men innan den lokala ­löneprocessen fungerar i praktiken är vi inte beredda att acceptera sifferlösa centrala avtal. Det skriver företrädare för Sveriges ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna med flera.

Publicerad

i är på väg in i den viktigaste avtalsrörelsen på mycket lång tid. Många branscher har klarat sig bra i den finansiella krisen även om arbetsgivarna inte vill tala om det i detta sammanhang. Almegas tjänste-indikator för fjärde kvartalet 2009 pekar uppåt. En avtalsrörelse som omfattar 3,3 miljoner privatanställda i Sverige präglas givetvis av detta. En avtalsrörelse där vi vill ta ansvar och skapa långsiktigt hållbara löner och villkor.

Arbetsgivarsidan har beskrivit sin version av en sådan avtals- rörelse. De vill åstadkomma lokal lönebildning där själva fördelningen skall ligga på företagsnivå. Så långt är vi överens med våra motparter. Till det kommer krav på att de centrala löne-avtalen inte ska ange något allmänt löne- ökningsutrymme för 2010. I den delen är vi inte överens.

Annons
Annons
Annons