Annons

”Löfven vill inte medge feltänk i krisdoktrinen”

Statsminister Stefan Löfven (S) flankerad av rikspolischef Anders Thornberg, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson samt socialminister Lena Hallengren under en pressträff på Rosenbad angående coronaviruset.
Statsminister Stefan Löfven (S) flankerad av rikspolischef Anders Thornberg, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson samt socialminister Lena Hallengren under en pressträff på Rosenbad angående coronaviruset. Foto: Henrik Montgomery/TT

Statsminister Stefan Löfven har inte velat axla rollen som ledare vid krishantering. Redan vid sitt tillträde 2014 flyttade han ansvaret från sig själv – men nu tycks han ändå ta ledningen, skriver tidigare riksdagsledamot Hans Lindblad, som har utrett försvar och krisberedskap.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

Sverige har under årtionden haft en undermålig krisledning vid katastrofer och stora påfrestningar, med regeringen som svagaste länk. Det har varit en följd av systemet med ”självständiga myndigheter”, som dels vägrar ta order från en annan myndighet, dels helst inte heller vill att regeringen bestämmer. I Norge och andra demokratier är det i stället självklart att regeringen är skyldig att i alla lägen kunna leda och vid behov peka med hela handen. Sverige har istället ett gigantiskt revirpinkande.

Jag ingick som riksdagsledamot i den statliga hot- och riskutredningen 1993–95. Vi konstruerade ett dussin scenarier för att undersöka behovet av ledning, som brott på Trängsletdammen i Dalälven, stora gasutsläpp, sabotage mot Stockholms vattenförsörjning, massflykt över Östersjön, radioaktivt nedfall i Skåne, stora elstopp vid sträng kyla, akut brist på elektronikkomponenter med mera. Vår enhälliga slutsats var att ledningsansvaret måste ligga på regeringen. Men frågan var ytterst infekterad hos många aktörer, så först efter 15 år av nya utredningar inrättades 2010 en krisledningsenhet i regeringen med beredskap dygnet runt. Den lades under statsministern och nära statsrådsberedningen.

Annons
Annons
Annons