Annons

Löfven: ”Nu är det en fråga om folkvett”

Stefan Löfven säger att insikten om krisens allvar måste delas av alla och att regeringen är beredda på att snabbt fatta beslut om nya åtgärder ifall situationen kräver det.
Stefan Löfven säger att insikten om krisens allvar måste delas av alla och att regeringen är beredda på att snabbt fatta beslut om nya åtgärder ifall situationen kräver det. Foto: Anders Wiklund/TT

Folksamlingar med fler än 50 personer förbjuds – en hög siffra i förhållande till flera jämförbara länders restriktioner. Stefan Löfven (S) betonade återigen det personliga ansvaret. ”Nu är det en fråga om folkvett”, menade statsministern.

Under strecket
Publicerad

I början av februari, sju veckor tillbaka, klassade regeringen coronaviruset som en ”allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.” Vid ett extrainsatt regeringssammanträde togs beslutet att tillämpa reglerna i smittskyddslagen på det då relativt nya viruset.

En dryg månad senare införde regeringen en begränsning mot offentliga sammankomster med fler än 500 deltagare. Så har det varit sedan dess. Den tillåtna gruppstorleken har varit mångdubbelt större än i många andra länder.

Insikten om krisens allvar måste delas av alla.

I Storbritannien går gränsen vid två personer, likaså i Tyskland. I hårt drabbade länder som Italien och Spanien är den formella gränsen noll, det gäller även i Frankrike. I övriga Norden tillåter Finland och Danmark 10 personer, Island 20 och Norge 50 – samma nivå som Sverige nu inför.

Även det nya beslutet fattades vid ett extra regeringssammanträde, återigen på inrådan av Folkhälsomyndigheten (FHM) och presenterades vid en pressträff med tre statsråd och två myndighetschefer.

Precis som vid tidigare framträdanden under coronakrisen talade Stefan Löfven om att det är en prövningens stund för det svenska folket när både hälsa och jobb är hotade i coronasmittans spår.

Annons
Annons

Enligt statsministern finns det nu ”ingen som kan stå över det ansvar som var och en har”. Han varnade för att coronaförloppet kommer att bli utdraget, fler bli sjuka och ”fler liv gå förlorade”.

– Insikten om krisens allvar måste delas av alla, förklarade Löfven och meddelade också att regeringen är ”fortsatt redo” att fatta nya beslut för att dämpa smittspridningen om så krävs.

Vad det skulle vara framgick inte. Men statsministern avfärdade att det finns några planer på att stänga av och isolera Stockholmsområdet på motsvarande sätt som Finland redan spärrat av Helsingforsregionen.

Förklaringen till varför beslutet att sänka gränsen från 500 till 50 för allmänna sammankomster dröjt längre än på andra håll är att man även fortsatt väljer att gå på myndigheternas linje.

– Vi behöver ytterligare åtgärder för att dämpa smittspridningen, var socialminister Lena Hallengrens (S) allmänna motivering.

Statsministern menade att varje medborgare fortsatt har ”att göra sin plikt och följa myndigheternas rekommendationer”:

– Nu är det en fråga om folkvett, sa Stefan Löfven.

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst som bryter mot bestämmelserna.

Hur förbudet ska tillämpas i praktiken är inte alldeles självklart. Vid statsministerns pressträff i Regeringskansliet fanns vid ett överslag ungefär 50 personer i lokalen, alltså precis på gränsen.

När förbudet träder i kraft på söndag kan de som bryter mot det straffas med böter eller fängelse i upp till sex månader.

Enligt rikspolischefen Anders Thornberg kommer Polisen nu att göra en ”inventering av tidigare beviljade tillstånd”. Tidigare klartecken kommer att gälla men gränsen sänks till 50 personer.

– Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst som bryter mot bestämmelserna, sa Thornberg.

Enligt inrikesminister Mikael Damberg har den tidigare gränsen på 500 personer respekterats:

– Det tidigare förbudet har varit effektivt.

Varför har regeringen dröjt med att sänka gränsen till 50 personer?

– Det är Folkhälsomyndigheten som gör bedömningen när det gäller smittspridningen.

Har det funnits någon tvekan inom regeringen att man dröjer för länge jämfört med hur andra länder har agerat?

– Vi har frågat Folkhälsomyndigheten om det är på rätt nivå och nu har den kommit till oss med ett förslag som innebär att 50 är den nya normen som vi börjar etablera och det hänger ihop med en mer allmän smittspridning i Sverige, säger inrikesministern.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons