Annons
X
Annons
X

Löfven måste tala klarspråk med Abbas

Sverige ger stora summor i bistånd till den Palestinska myndigheten. När dess ledare Mahmoud Abbas nu är på besök i Sverige, bör statsminister Stefan Löfven ta upp problemen kring korruption och att biståndspengar bland annat rapporteras ha gått till terrordömda palestinska fångar. Det skriver Lars Adaktusson (KD).

[object Object]
Den palestinske ledaren Mahmoud Abbas. Foto: AMR NABIL/AP

BRÄNNPUNKT | ABBAS BESÖKER STOCKHOLM

Palestinska myndigheten beskrivs som det enda organ i världen som tar emot EU-stöd utan krav på motprestation. 
Lars Adaktusson

I veckan anländer palestiniernas president Mahmoud Abbas till Sverige. Statsminister Stefan Löfven har bjudit in till officiellt besök för att diskutera bilaterala relationer, en eventuell fredsprocess och Sveriges position efter erkännandet av en palestinsk stat.

Samtidigt som regeringen i höstas meddelade sitt villkorslösa erkännande av Palestina offentliggjordes planer på att kraftigt öka biståndet till den Palestinska myndigheten. Under den kommande femårsperioden vill vänsterregeringen satsa 1,5 miljarder kronor på det svenska bilaterala Palestinabiståndet.

Annons
X

**Historiskt har åtskilliga **miljarder från Sverige redan kanaliserats till den Palestinska myndigheten, men även direkt till projekt och organisationer som finns i regionen. Då och då har det genom åren ifrågasatts om de enorma beloppen nått rätt adressat, om biståndet använts effektivt och i vilken mån de svenska skattebetalarnas pengar verkligen bidragit till en fredlig utveckling.

Samma frågor måste ställas idag.

Enligt den tidigare ordföranden i Palestine International Bank, Issam Abu Issa, är korruptionen inom den palestinska myndigheten monumental. Trots löften från president Abbas om att bekämpa korruptionen har nästan ingenting hänt. Abu Issa uppger att uppemot hälften av den samlade palestinska statsbudgeten helt enkelt försvinner.

Samtidigt har de palestinska ledarna under lång tid berikat sig själva och sina familjer. Yassir Arafat inledde denna besynnerliga praxis och har kommit att personifiera det som skulle kunna kallas en palestinsk kleptokrati.

En grupp av amerikanska revisorer som vid ett tillfälle hyrdes in av Arafats eget finansministerium konstaterade att PLO-ledarens personliga förmögenhet uppgick till omkring en miljard US-dollar. På den amerikanska affärstidskriften Forbes berömda lista över världens rikaste regeringschefer kom Yassir Arafat 2003 på en sjätteplats.

Europeiska revisionsrätten, som har till uppgift att granska hur EU-medborgarnas skattepengar används, publicerade i december 2013 en rapport om biståndet till den Palestinska myndigheten.

I rapporten bekräftas omfattande brister vad gäller förvaltningen av biståndsmedlen och en av slutsatserna är att omfattande förändringar är nödvändiga för att de pengar som satsas ska kunna göra nytta.

Som ett direkt villkor för fortsatta utbetalningar kräver Revisionsrätten en fungerande administration och minskad byråkrati på den palestinska sidan. Revisorerna anser att EU inte kan kompromissa i det här avseendet och att biståndet generellt måste inriktas på angelägna områden som hälsovård och utbildning.

EU-revisorerna pekar vidare på det faktum att övergripande villkor saknas för EU:s bistånd till palestinierna. Trots allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, uteblivna reformer och vägran att utlysa allmänna val fortsätter utbetalningarna. Palestinska myndigheten beskrivs som det enda organ i världen som tar emot EU-stöd utan krav på motprestation. 

**Detta riskerar att leda till **att palestinska beslutsfattare inte ges de incitament som krävs för att inleda en demokratisk utveckling och förhandla med Israel. Den omtalade principen ”mer-för-mer” enligt vilken EU erbjuder mer av samarbete till länder som inför mer av reformer gäller idag alla biståndsmottagare utom den Palestinska myndigheten.

Det är troligt att det genom åren funnits skäl att under vissa perioder särbehandla svårt utsatta palestinier, att sänka kraven på ekonomisk redovisning. Men i ljuset av att EU:s skattebetalare sedan 1994 har skänkt motsvarande 50 miljarder kronor till palestinierna finns det anledning till självprövning.

Anledning till självprövning finns det också utifrån EU-revisorernas konstaterande att den Europeiska unionen inte tillräckligt ägnat uppmärksamhet åt detfaktum att biståndsmedel används för andra syften än avsett.

Allvarliga misstankar finns om att terrordömda palestinska fångar får lön via EU-stöd, men även att arbetslösa palestinska tjänstemän avlönas med hjälp av Europas skattebetalare.

EU är största biståndsgivare till Palestinska myndigheten – Sverige ger omfattande stöd via EU, men också direkt till palestinierna. Inte minst av den anledningen finns det anledning att tala klarspråk och ställa krav när Mahmoud Abbas nu slår sig ner i det svenska regeringskansliet.

Ansvaret vilar tungt på den palestinske presidenten.

Ingen annan än han är ansvarig för att åtgärder vidtas mot korruptionen, den organiserade brottsligheten och biståndsbedrägerierna. Ingen annan än han har redskapen att värna mänskliga rättigheter bland sin befolkning och på allvar ta avstånd från terrorismen.

Kommer du att framföra det, Stefan Löfven?

LARS ADAKTUSSON (KD)

Europaparlamentariker

Annons

Den palestinske ledaren Mahmoud Abbas.

Foto: AMR NABIL/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X