Annons

Vaccin säkrat för hela Sveriges befolkning

Stefan Löfven och Richard Bergström vid en tidigare pressträff.
Stefan Löfven och Richard Bergström vid en tidigare pressträff. Foto: Anders Wiklund/TT

Sverige har nu säkrat så mycket vaccin att det räcker till hela befolkningen. Regeringen har också beslutat att köpa vaccin från Pfizer/Biontech och har därmed avtal med flera leverantörer. Det framkom vid en pressträff på tisdagen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Socialminister Lena Hallengren.

Foto: Regeringen/TT

Vaccinsamordnare Richard Bergström.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Johan Carlsson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Foto: Jessica Gow/TT

Statsminister Stefan Löfven inledde presskonferensen med att redogöra för hur hela vaccinationsprocessen är tänkt att fungera. Han meddelade också att regeringen vid ett extra regeringssammanträde beslutat att via EU vara med och köpa vaccin från Pfizer/Biontech.

Sverige får därmed i ett första steg tillgång till vaccindoser som räcker till 2,25 miljoner personer, vilket motsvarar alla över 65 år.

Men Stefan Löfven betonade också att det är långt kvar och att det ännu inte finns något godkänt vaccin. Han uppmanade därför till fortsatta försiktighetsåtgärder.

Trots att ett vaccin är på väg behöver vi vara tålmodiga, enligt statsministern.

– Nu krävs rejäla beteendeförändringar. De nödrop vi hör från sjukvårdspersonalen är mycket oroande, säger Stefan Löfven, och fortsätter:

– Det är långt kvar. Att det en dag kan finnas vaccin betyder inte att vi kan sänka garden i dag. Det vore ett ödesdigert misstag. Var och en behöver göra sin plikt.

Sverige har nu tecknat tre vaccinavtal, vilket innebär att om alla blir godkända får Sverige så många vaccindoser att det räcker för hela befolkningen.

Annons
Annons

Socialminister Lena Hallengren.

Foto: Regeringen/TT

– Vi gör vårt yttersta för att säkra Sveriges tillgång till vaccin, och vaccinera effektivt där äldre riskgrupper och vårdpersonal går först, säger Stefan Löfven.

Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten uppger att det är äldre över 70 år, de som tillhör en annan riskgrupp och personal inom hälso- och sjukvård som kommer att prioriteras när vaccinationerna drar igång.

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström räknar med att det ska vara tillräckligt med vaccin för att under först halvåret vaccinera de prioriterade grupperna.

Socialminister Lena Hallengren.
Socialminister Lena Hallengren. Foto: Regeringen/TT

Enligt socialminister Lena Hallengren har regeringen nu säkrat vaccin till hela Sveriges befolkning.

– Under förutsättning att de här vaccinerna blir godkända, så betyder det att vi redan nu har säkrat vaccin till över tio miljoner personer, alltså hela Sveriges befolkning. Samtidigt fortsätter EU förhandlingarna om inköp av ytterligare fler vaccin, säger Lena Hallengren.

Men under presskonferensen betonades flera gånger att det ännu inte finns något godkänt vaccin. För säkerhets skull är regeringen därför beredd att teckna avtal med fler leverantörer.

– Vi vill undvika att bara satsa på en vaccinkandidat som sedan kanske inte kan användas. För att sprida riskerna är vi beredda att köpa in mer än vad som behövs i slutändan, säger Lena Hallengren.

Annons
Annons

Vaccinsamordnare Richard Bergström.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Richard Bergström redogjorde under presskonferensen för att vaccinerna visar mycket god skyddseffekt. För Astra Zenecas vaccin väntas resultat före årsskiftet.

Både Pfizers och Modernas rapporter från den kliniska fas 3-försöken visar också att vaccinkandidaterna tycks fungera bra på äldre personer.

Bägge företagen har haft med relativt stora grupper av personer över 60 år i sina kliniska försök. När det gäller Modernas vaccinkandidat – som i likhet med Pfizers är mRNA-baserat – så har 7 000 av de 30 000 som är med i fas 3-försöket varit äldre än 65 år. Det talar för att detta vaccin faktiskt kan vara extra bra just för äldre personer, menar Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström.

– Jag tycker att det är hoppingivande, absolut. Sen är det viktigt att följa hur
biverkningarna ser ut. Hittills har det rört sig om lokala biverkningar som rodnad runt området där man vaccineras, men om det även handlar om frossa och feber är det extra viktigt att ha koll på just när det gäller äldre, säger Richard Bergström.

Vaccinsamordnare Richard Bergström.
Vaccinsamordnare Richard Bergström. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ett vaccin är bara ett av flera verktyg för att hantera pandemin, uppgav Johan Carlsson. Vi behöver också, enligt Johan Carlsson, veta mer om hur de nya vaccinerna verkar och det är för tidigt att säga hur stor betydelse de får.

Annons
Annons

Johan Carlsson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Foto: Jessica Gow/TT

Han uppgav att det nu pågår ett omfattande arbete med förberedelser för hur vaccinet ska distribueras. Det krävs stor flexibilitet för att kunna hantera flera olika vacciner som kräver skilda typer av distribution.

Det blir också omfattande information till allmänheten om hur vaccinerna fungerar och om hur man ser på biverkningar.

Statsminister Stefan Löfven manade till sist till att fortsätta hålla avstånden och hålla ut.

Johan Carlsson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.
Johan Carlsson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör. Foto: Jessica Gow/TT

Statsministern fick en fråga om hur man ska få folk att vaccinera sig. Han försökte lunga oroliga med att det är en rigorös process när vaccin tas fram och testas.

Richard Bergström sa att det är mycket stora studier som gjorts och forskarna kommer att ha väldigt mycket data kring hur vaccinet fungerar när det väl är dags att dra igång med vaccinationerna.

Vaccinläget ser mycket lovande ut och ett godkännande från EMA för något av de vaccin som nu är längs fram kan komma redan i januari, enligt Richard Bergström. Därför måste ansvariga myndigheter i alla europeiska länder nu förbereda sig för vaccinationsprogram.

– Alla måste vara beredda att börja vaccinera från januari. Det kan bli så att det kommer några hundratusen doser i månaden under våren, sade Bergström.

Det kom också frågor om när samhället kan öppnas igen. Johan Carlsson sa att ett vaccin inte är lösningen. Det tar tid innan vaccinationen får effekt på smittspridningen, det kanske inte ens sker under första året, då handlar det mer om att skydda de utsatta från sjukdom.

Johan Carlsson betonar att det blir en komplicerad process där flera vaccin ska hanteras och där det kan bli förseningar. Han tror heller inte att samhället blir som vanligt på lång tid och då får vi leva med olika restriktioner.

Det blir inte mer normalt förrän hösten 2021 och för vissa åtgärder kan det dröja ännu längre.

Efter reklamen visas:
Sverige köper in virusvaccin
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons