Annons
X
Annons
X

”Löfte om skattelättnad för äldre stämmer inte”

Budskapet att skatten för pensionärer sänks har hamrats in av regeringen. Problemet är att det inte stämmer. Som medborgare och skattebetalare har vi rätt att förvänta oss att ­regeringen ger korrekt information om de skatter vi ska betala. Det skriver Joacim Olsson och Christina Rogestam.

Foto: Hasse Holmberg/ TT

DEBATT | PENSIONÄRER

Inför höstens budgetproposition lovade Stefan Löfven och Magdalena Andersson i en debattartikel att de i höstens budget kommer att påbörja slopandet av pensionärsskatten. Detta genom att sänka skatten så att pensionärer inte betalar högre skatt än löntagare yngre än 65 år vid inkomster upp till cirka 120 000 kronor per år. Skatten skulle även sänkas för de med pensions­inkomster upp till 240 000 kronor per år.

Detta har sedan dess varit både det socialdemokratiska partiets och regeringens officiella beskrivning av den förda skattepolitiken. På regeringens hemsida framgår att ”skatten sänks även för äldre med inkomster upp till 20 000 kronor i månaden”.

I debattartiklar, tv-soffor, studiodebatter och på ­möten hamras budskapet in.

Annons
X

Det är bara ett problem. Regeringens beskrivning av reformen är gravt vilseledande, för att inte säga direkt felaktigt. Faktum är att ingen pensionär med en inkomst över 17 617 kronor per månad får lägre skatt. Cirka 200 000 pensionärer går enligt SCB:s inkomststatistik därmed helt miste om den utlovade skattelättnaden.

Förklaringen till detta finns inom finansdepartementet. Enkelt uttryckt påverkas pensionärernas skatt, vid sidan av inkomst och kommunalskatt, av vilket grundavdrag de är berättigade till. Storleken på det förhöjda grundavdraget – som är den metod regeringen använder för att sänka skatteuttaget – påverkas i sin tur av en modell där prisbasbeloppet spelar en avgörande roll.

Under regeringens budgetarbete valde den att använda sig av 2016 års prisbasbelopp när den gjorde justeringar av grundavdragen i olika inkomstlägen. Men i konsekvensanalysen har den använt sig av 2015 års högre prisbasbelopp. Följden blev att den överskattade effekterna av de justeringar som gjordes av det förhöjda grundavdraget.

Det som enligt kalkylerna på departementet skulle bli lägre skatt blev därför netto oförändrad skatt eller till och med högre skatt. Den som exempelvis har en pension på 211 400 kronor under inkomståret 2016 får oförändrad skatt i jämförelse med före­gående år. Och är pensionsinkomsten 239 000 kronor höjs skatten med 128 kronor under 2016.

**Nu försöker regeringen skyla över **sitt misstag ­genom att hävda att den uteblivna skattelättnaden visst är en skattelättnad, men att den inte märks ­eftersom skatten annars skulle ha höjts än mer. Därmed lanseras en definition på skattelättnad som få skatte­betalande pensionärer nog kan identifiera sig med.

Att regeringen vilseleder om sin reform är allvarligt av flera skäl.

• För det första är kritik befogad oavsett om Magdalena Andersson som ansvarig för budgetprocessen haft kännedom om det faktiska resultatet eller inte. Antingen så har hon medvetet fört fram en felaktig bild eller så har hon som finansminister inte mäktat med att överblicka följderna av regeringens skattejusteringar.

• För det andra hör det till politikens natur att vallöften överdrivs och att dess genomförande kan möta motstånd. Men det är skillnad på löften under en valrörelse och besked som ges av en finansminister och på en regerings officiella hemsida inför att en budgetproposition ska överlämnas till riksdagen. Som medborgare och skattebetalare har vi rätt att förvänta oss att regeringen ger korrekt information om de skatter vi ska betala.

• För det tredje får regeringens felaktiga konsekvensanalys givetvis olyckliga följder för de 200 000 pensionärer som i år inte får del av den utlovade skatte­lättnaden. För många av dessa är små privatekonomiska marginaler vardag. De har rätt att förvänta sig att regeringen snarast möjligt – exempelvis i vårens tilläggsproposition – klargör hur den uteblivna skatte­lättnaden ska kompenseras.

• För det fjärde måste regeringens skattepolitik även ses i ett vidare sammanhang. I 63 av landets 290 kommuner höjs kommunalskatten – delvis för att kompensera för de ökade kostnader som uppstått som följd av att regeringen höjt andra skatter. Tas även kommunala skattehöjningar med i kalkylen går ­ytterligare 51 500 pensionärer med inkomster under 17 617 kronor per månad helt miste om den lägre skatten på sina pensioner.

Regeringen har givetvis rätt att höja och sänka skatter bäst den vill, så länge den får riksdagens stöd. Den kan givetvis också välja att beskriva sina reformer i så positiva ordalag som möjligt. Men att hävda att pensionärer får lägre skatt trots att de inte får det? Det är, för att citera Stefan Löfven, inte okej.

Joacim Olsson

vd, Skattebetalarnas förening

Christina Rogestam

förbundsordförande, SPF Seniorerna

Joacim Olsson och Christina Rogestam Foto: Pressbilder
Annons
Foto: Hasse Holmberg/ TT Bild 1 av 2

Joacim Olsson och Christina Rogestam

Foto: Pressbilder Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X