Annons

Locka med skidtävling på Stureplan! Djurgården är för alla ”Patientsäkerhet” - vad är det? Stolligt beslut om skatt på trissvinst

Publicerad

Håller med Birgitta Stålhammars insändare (10/1). Det borde finnas åtminstone ett bra skidspår från Djurgårdsfärjan/Skansen åt nordost till Djurgårdsbrunnskanalen!
Från Djurgårdsbrunnsbron går det utmärkt att skida längs stranden, runt Blockhusudden och längs sydsidan till 47:ans ändhållplats. Det är en vacker tur, speciellt mot skymningen!
På Norra Djurgården är det inte bättre: Valhallavägens mitt bara sandat eller fotspår. Väster om Stadion grus och snövallar. Mot Ugglevikskällan skidspår på båda sidor om den sandade gångvägen, men många har gått i dessa skidspår!
Direkt från Universitetets t-uppgång finns där-emot bra skidspår österut.
Vädjan: Återinför möjligheten att direkt från innerstaden kunna åka skidor! Många bor eller jobbar i innerstaden. Då kan man ta en tur på lunchen eller direkt efter jobbet innan det blir alltför mörkt!
Idé: Inför ett naturspår från Lill-Jansskogen ner på Floragatan och genom Humlegården ända till Stureplan! Vilken turist-attraktion att kunna åka skidor och ha
skidtävlingar från Stureplan och Humlegården!
Mats Lundblad
Djursholm
Djurgården besöks dagligen av många flanörer, hundägare, ryttare, motionärer, skidåkare med flera. Alla för att uppleva det vackra och rofyllda landskapet eller de många besöksmålen.
Det är Kungliga Djurgårdens Förvaltning som bland annat har till uppgift att alla får en trevlig upplevelse av sitt besök på Norra och Södra Djurgården. Vi tar största möjliga miljöhänsyn vid skötseln av Djurgården. Vi har full förståelse at det är svårt att åka skidor och pulka på plogade och sandade gångvägar, men detta görs för att de som promenerar skall kunna gå säkert utan att riskera att halka och skada sig. Detta görs inte av illvilja mot pulka och skidåkare.
Gunnar Björkman
park- och gatuchef, Kungliga Djurgårdens förvaltning
I rapporteringen om Radiumhemmet talas det flera gånger om ”patientsäkerhet”. Från ansvarigt håll menade man att denna säkerhet inte hotades trots att antalet vårdplatser dragits ned och det råder turbulens på
institutionen.
Men vad menas med ”patientsäkerhet”? Det förklarades inte. Termen låter som hämtad ur en tjänstemannapromemoria från Landstinget. Menas det att nuvarande och blivande patienter inte löper risk att utsättas för missgrepp? Skall patientsäkerhet rentav definieras i termer liv eller död så att god patientsäkerhet innebär att man inte avlider ”i onödan”? Eller innebär det att man garanterar optimal behandling/vård?
I varje fall om man menar det sistnämnda, ligger det väl i sakens natur att patientsäkerheten försämras av att de som skall ta hand om patienterna har otillräckliga resurser och otillfredsställande arbetsförhållanden.
Lars Persson, Stockholm
Det är nu avgjort i högsta instans att en trissvinst på 15 000 kr i månaden i 25 år ska betraktas som en förmögenhet på 3,4 miljoner. Den ska förmögenhetsbeskattas. Det är fortfarande inte synd om vinnaren, men det är något helt annat än vad man tidigare har förutsatt.
En konsekvens måste väl bli att alla sådana identifierbara belopp i
framtiden blir förmögenhetsbeskattade. Hur blir det med andra periodiserade förmåner? Är inte pensioner just en sådan? Värdet av den ändras ju inte av att den är en uppskjuten lön.
Särskilt intressant blir det om politiker och högre tjänstemän med generösa pensioner från tidig medelålder får sina förmåner förmögenhetsbeskattade.
Våra spel- och dobbelfrämjande lagstiftare har kanske med hjälp av Högsta domstolen bäddat för minskade intäkter från lotterier och liknande nyttigheter. Hur som helst så verkar det hela stolligt.
Olle Emilsson, Bromma

Annons
Annons
Annons