LO vill stoppa fri tjänstemarknad

LO vill stoppa EU-kommissionens nyligen föreslagna direktiv till en gränslös tjänstemarknad i Europa. - Direktivet ser bara till den fria konkurrensen och saknar helt sociala hänsyn till arbetstagarnas intressen, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Under strecket
Publicerad
Annons

LO har vänt sig till regeringen, som har tillsatt en särskild arbetsgrupp för att utreda direktivets konsekvenser.
EU:s tjänstedirektiv syftar till att skapa en helt öppen EU-marknad för tjänster. Den ansvarige kommissionären Frits Bolkestein menar att direktivet är en nödvändighet för att riva alla de synliga och osynliga gränshinder som finns i dag för tjänstehandel mellan EU-länder.
Bolkestein hävdar också att en öppen tjänstemarknad skulle ge ett stort tillskott till den ekonomiska tillväxten och därmed sysselsättningen i EU.
Direktivets metod för att bryta gränshindren är principen om ömsesidigt erkännande. Den principen innebär att en tjänst som lagligen erbjuds i ett EU-land har tillträde till alla EU-länder utan särskilt tillstånd; en arkitekt, en it-konsult eller en snickare med godkänd verksamhet i ett land får sälja sina tjänster i alla EU-länder.

Principen om ömsesidigt erkännande (som lagts fast av domstolen i Luxemburg) anses vara en hörnsten i EU:s inre marknad.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons