Annons

LO tror inte att lönerna ger höjd ränta

Riksbanken signalerar att högre löneökningar än väntat gör att räntan kan höjas snabbare framöver. Men LO:s chefsekonom Lena Westerlund ser i dag ingen risk för att löneutvecklingen ska driva upp räntan.

Publicerad

– Riksbanken har att bedöma inflationstrycket, det är dess roll. Vi ser inte att det finns något inflationstryck från lönesidan i svensk ekonomi som hotar inflationsmålet överhuvudtaget. Kapacitetsutnyttjandet är mycket lågt, inte minst i svensk industri. Det finns inget inflationshot från lönekostnadssidan i ekonomin. Vi ser inget i vår prognos, som gäller till och med 2011, som är ett inflationstryck från lönebildningen.

Hon är positiv till att Riksbankens reporänta ligger kvar på rekordlåga 0,25 procent.

– Arbetsmarknaden har inte vänt ännu och vi har en industri med fortsatt stora problem. Och det råder stor prognososäkerhet framåt. Vändningen ur krisen är svår att bedöma, särskilt den internationella vändningen. Därför ska man inte ta en risk med för tidiga räntehöjningar.

Annons

I november förra året gjorde LO-ekonomerna bedömningen att de förväntade sig att Riksbanken skulle börja höja räntan i slutet av 2010. Men att Riksbanken nu höjer räntebanan har hon förståelse för.

– Det är ingen orimlig bedömning som Riksbanken nu gör när de signalerar att de ska börja höja under tidig höst. Det har kommit in lite ljusare data sedan vår bedömning i november. Bland annat ser inte sysselsättningsfallet ut att bli lika stort som vi trodde i november.

Lena Westerlund anser dock att Riksbankens räntebana är för brant.

– Gradvisa höjningar är bättre än stora steg uppåt för att hushållen och företagen ska kunna ställa in sina förväntningar på en högre ränta.

Det kan hända att de kommande räntehöjningarna och löneökningarna går jämnt ut, spår Ylva Yngvesson på Swedbanks institut för privatekonomi.

– Det beror på hur stora lån man har i förhållande till lönen. Det kan gå jämt ut. Men det handlar ändå om en så pass stor räntehöjning att det är svårt att tro att man fortfarande ligger jämt 2012.

Boräntorna väntas höjas successivt. I slutet av året blir månadskostnaden för ett miljonlån 500 kronor dyrare jämfört med nu, utifrån Riksbankens prognos. I slutet på 2012 har räntorna stigit ordentligt, och månadskostnaden ligger på 2 000 kronor mer än i dag — förutsatt att inga amorteringar har gjorts.

Det kan enligt Ylva Yngvesson vara läge att binda bolånen nu.

– Räntorna drar i väg. För den som vill ha en jämt betalning kan det vara dags att fundera på att binda räntan de närmaste månaderna. Men det är inte självklart att det under en femårsperiod lönar sig med bunden ränta. På fem år kan det nog gå på ett ut om man har bunden eller rörlig ränta.

Att en räntehöjning kommer förr eller senare har det talats om länge, men det är ingen självklarhet att hushållen är förberedda på högre ränteutgifter.

– Det senaste årets låneökning gör att man kan fundera över om hushållen är beredda när räntorna väl stiger. De ska klara av en 7–8-procentig ökning i en kreditprövning. Men det kanske känns lite tufft. Det kan få till följd man drar in väldigt mycket på konsumtionen och det kan få en negativ återverkan på konjunkturuppgången.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons