LO trampar på en öm tå

Under strecket
Publicerad
Annons

När tiderna är dåliga drabbas invandrare hårdare än inrikes födda. Utvecklingen bekräftas i den statistikrapport som Integrationsverket presenterade i‑går. Av den framgår bland annat att ­andelen utrikes födda män i industrin har mins­kat från 43 till 25 procent sedan slutet av 1980-talet. Verkets ­generaldirektör, Andreas Carlgren, konstaterar att den svenska arbetsmarknaden präglas av stora klyftor och är delad ­efter etniska linjer.
Det är lätt att hitta dåliga ­nyheter i dessa dagar. Men ­regeringen anslår ett optimistiskt tonläge. ”Fokus på jobben och välfärden.” Så löd rubriken på finansdepartementets eget pressmeddelande när regeringens vårbudget presenterades. Men detta med jobben är utan tvivel en mycket öm tå. Och denna känsliga kroppsdel har LO trampat på vid några till­fällen under senare tid.
LO har uppmärksammat att om man lägger ihop de olika kategorier av människor som står utanför arbetsmarknaden hamnar man i en summa
på 20-25 procent. Detta inkluderar bland ­annat arbetslösa, sjukskrivna och människor i utbildning. Den bild som framträder vid en ­sådan sammanräkning blir naturligtvis oroväckande, inte minst ur regeringens synvinkel. Men förra veckan kom ett lugnande besked från ­rörelsens fackliga gren: ”LO som organisation har ingen annan uppfattning än att den öppna arbetslösheten
i Sverige för närvarande är 5,7 procent och den totala arbetslösheten är 8,7.”
Regeringen uppskattar säkert detta förtyd­ligande. Men verkligheten förblir densamma oavsett hur den beskrivs. Arbetslösheten är hög. Gruppen av människor som av olika skäl inte ­jobbar är ännu större.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons