Annons

LO och s överens om euron

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin menar att det nu finns mer i vågskålen ”för ett ja” till euron. Det förklarade hon efter att LO och socialdemokraterna kommit överens om vilken finanspolitik som ska drivas om svenskarna röstar ja den 14 september.

Under strecket
Publicerad

Överenskommelsen innehåller följande punkter: Om Sverige går med i valutaunionen fullt ut kommer överskottsmålet i de offentliga finanserna att höjas från 2 till 2,5 procent. Pengarna ska användas till att betala av på statsskulden så att det blir möjligt för staten att öka utgifterna i ekonomiskt dåliga tider. Marginalen ökas i statsbudgeten för att kunna stimulera sysselsättningen i en lågkonjunktur. Kommunernas skatteinkomster, som betalas ut via staten, utjämnas mellan åren för att göra den offentliga sektorn mindre känslig för ekonomiska svängningar. Riksdagen får ökade möjligheter att fatta snabba beslut för att kunna dämpa en överhettning eller mildra en lågkonjunktur. Ett partssammansatt ekonomiskt råd inrättas. Ett finanspolitiskt mål vid sidan av överskottsmålet och taken i statsbudgeten förs också in: ”Finanspolitiken ska förebygga och motverka såväl lågkonjunktur som överhettning”. - Jag är glad över att vi har kommit i mål, sade Göran Persson när han kommenterade den nygamla uppgörelsen med LO. Han hoppas på bättre draghjälp av Wanja Lundby-Wedin i ja-kampanjen och är även nöjd i sak. - När räntan bestäms på europeisk nivå är det nödvändigt att vi även har svenska instrument som klarar jobben. När nästa högkonjunktur efter 2006 kommer ska vi börja bygga upp det överskott som behövs, sade Göran Persson. Gårdagens dokument är i stort detsamma som LO och partiet enades om redan i våras. Överenskommelsen då stöp på att LO inte fick med sig s på att införa buffertfonder. Det innebar att LO:s representantskap inte röstade ja till euron. Men nu menar Wanja Lundby-Wedin att gårdagens uppgörelse är fullt tillräckligt för att värna LO-medlemmarnas intressen. - Om den här politiken genomförs leder det till att vi kan klara hög sysselsättning, ökade reallöner och en god välfärd vid ett EMU-medlemskap.

Annons

Transports Per Winberg och Handels Ninel Jansson, på nej-sidan, ställer sig inte bakom dokumentet. Gårdagens beslut innebär inte att LO, och inte heller Wanja Lundby-Wedin, frångår sin neutrala hållning. Men Per Winberg menar att dokumentet ändå är ett led i ja-kampanjen. - Det är ett politiskt dokument för ja-sidan, som jag inte kan backa upp. Att LO:s ledning och socialdemokraternas verkställande utskott nu fattar beslut om det man var överens om redan i våras handlar, enligt Per Winberg, om att Göran Persson behöver LO:s stöd i ja-kampanjen. Perssons agerande tyder på ”panikångest” menar han. I dokumentet efterlyses en blocköverskridande överenskommelse för hur finanspolitiken ska se ut vid ett svenskt EMU-medlemskap fullt ut. Fp-ledaren Lars Leijonborg menar att det finns goda förutsättningar för en sådan. - Jag bedömer att substansen i detta är ja-partierna överens om, säger han. Både m och kd uttalade sig i går positivt. Nej-sidan är dock mycket kritisk. Mp och v menar att ett höjt överskottsmål och en sysselsättningsmarginal skulle leda till att statens kostnader skulle öka ”dramatiskt”, sammantaget runt 20 till 30 miljarder kronor.

Annons
Annons
Annons