Annons

”LO har rätt om 3:12-reglerna”

Foto: Henrik Isaksson/TT

Tanken med 3:12-regelverket var knappast att gynna individer med hög inkomst som skatteplanerar, men detta tycks nu ha blivit en betydande bieffekt. Det skriver fyra forskare inom ekonomi.

Under strecket
Publicerad

På pappret har Sverige ett progressivt skattesystem som gör att rika betalar en större andel av sin inkomst i skatt, och en relativt konkurrenskraftig kapitalbeskattning som uppmuntrar företagande. I praktiken används dock reglerna i kapitalbeskattningen i allt större utsträckning av höginkomsttagare som skatteplanerar för att kringgå den höga skatten på arbete. Vi har med andra ord rört oss tillbaka mot den situation Sverige befann sig i 1978, när ekonomiprofessorn Gunnar Myrdal konstaterade att progressiviteten i skatteskalan är illusorisk och förvandlar oss till ett folk av fifflare.

Sedan den senaste stora skattereformen 1990/91 har Sverige ett så kallat dualt skattesystem där kapitalinkomster beskattas lägre än arbetsinkomster. Motivet är dels att kapital är rörligt och därmed lätt kan flyttas till andra länder, dels att kapitalinkomster från företagande förutsätter risktagande och entreprenörskap, vilket bör uppmuntras. Men denna typ av skattesystem skapar också drivkrafter att genom skatteplanering omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster.

Annons
Annons
Annons