LO-facken måste också ta sitt ansvar

LO-facken bidrar aktivt till att upprätthålla en lagstiftning som missgynnar ungdomar i allmänhet och arbetslösa unga i synnerhet. Att anslutningsgraden bland de yngsta arbetarna (16-24 år) är i fritt fall är inte konstigt, skriver Aron Modig, KDU.

Under strecket
Publicerad
Annons

I februari uppgick ungdomsarbetslösheten i Sverige till 25,2 procent, enligt Statistiska centralbyrån. Statistiker, politiker och arbetsmarknadskännare tvistar visserligen om hur hög den ”verkliga” arbetslöshetssiffran bland unga egentligen är. Men det är alltjämt ett faktum att andelen arbetslösa svenskar i åldern 15-24 år både är högre än EU-genomsnittet för motsvarande grupp och väsentligt överstiger de nivåer som gäller för andra ålderskategorier i Sverige.

Annons
Annons
Annons