LO borde applådera att skattebasen värnas

Under strecket
Publicerad
Annons

När LO-jurister på kallar sänkt bolagsskatt för ”osund konkurrens” är det knappast ett uttryck för att värna LO-medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden (
Brännpunkt 28/10). Vad LO missar är att alla – inte minst LO:s egna medlemmar – tjänar på ett förbättrat investeringsklimat i Sverige där vi slår vakt om vår svenska skattebas.

En sänkt bolagskatt har flera fördelar. I studier om skatter och tillväxt gör OECD bedömningen att bolagsskatten är den skatt som är mest skadlig för tillväxten. Lättnader av bolagskatten innebär att det blir mer lönsamt att investera i Sverige, vilket ger en större kapitalstock för företag och lägre kostnader, möjligheter till högre reallöner och bättre förutsättningar för jobb i Sverige.

Annons
Annons
Annons