Annons
X
Annons
X

LO agerar murbräcka för SD:s politik

Få kunde ana för några år sedan att det var LO som skulle agera murbräcka för SD:s politik. Den viktiga frågan är nu hur Socialdemokraterna ställer sig till LO:s förslag att begränsa arbetskraftsinvandringen, skriver liberala debattören Adam Cwejman.

Adam Cwejman
Adam Cwejman Foto: ALEXANDER FYRDAHL

BRÄNNPUNKT | ARBETSKRAFTSINVANDRING

LO:s förslag kan liknas vid någon som är orolig över bilolyckor och därför förbjuder vägar.
Adam Cwejman

I veckan släppte LO en rapport betitlad ”Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen”. Men titeln är missvisande. Rapportens slutsatser är nämligen att vi bör återgå till det system som rådde mellan 1968-2006 och som i princip stängde dörren för arbetskraftsinvandringen till Sverige.

Det är en framgång för LO att det som det främst rapporterats om i samband med utspelet och publiceringen av rapporten är insatsen mot missbruket av arbetskraftsinvandringen. Läser man rapporten blir det däremot tydligt att det man vill åstadkomma är minskad konkurrens för LO-anslutna i Sverige.

Annons
X

Argumentationslinjen om missbruk av reformen är dessutom märklig. LO vet mycket väl vilka låga nivåer arbetskraftsinvandringen var på mellan åren 1968-2006. Det var nämligen på LO:s initiativ som man 1968-1972 i princip helt ströp den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen, en invandring som tidigare varit omfattande.

Att det finns risker för missbruk, däribland försäljning av arbetsintyg och brutna kontrakt, vilket LO varnar för, är självklart. Men då är det bättre, som TCO exempelvis nyligen föreslagit, att stävja detta missbruk genom bättre regler istället för att i praktiken stänga ned systemet helt. Fusket som förekommer används som svepskäl för att föreslå att helt riva upp systemet och återgå till LO:s klassiska protektionistiska linje gällande arbetskraftsinvandringen.

Och vill man stävja missbruket så är det bättre att reglera klokt. LO:s förslag kan liknas vid någon som är orolig över bilolyckor och därför förbjuder vägar. Det är självklart att det sker olyckor om man bygger en väg men det klokaste sättet är då att skapa förutsägbara och tydliga regelverk som förhindrar olyckor.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är uppenbart, och helt naturligt, att LO företräder de egna medlemmarnas kortsiktiga intresse, omtanken om de presumtiva arbetskraftsmigranterna handlar egentligen om att man inte vill utsätta sina medlemmar för någon konkurrens.

  LO lyfter dessutom i rapporten påståendet att vi skulle stå inför en ”demografisk utmaning” och att detta skulle vara skäl för arbetskraftsinvandringen. Ett skäl som de, likt SD, inte anser håller. Men man behöver inte stödja reformen av arbetskraftsinvandringen av oro för svensk demografi, det räcker att man vill att svenska företag ska kunna söka arbetskraft utomlands och att denna arbetskraft ska ha en rimlig chans att göra rätt för sig i Sverige.

  Svensk integrationsdebatt handlar inte längre om hur man på bästa sätt kan få utlandsfödda i arbete, om strukturella problem på arbetsmarknaden rörande svensk arbetsrätt, ingångslöner och företagandet. Istället har vi fått en rörelse där det är volymer, behovsprövning och ett stopp av utomeuropeisk arbetskraftsinvandring som är på dagordningen. Detta perspektivskifte måste LO vara medvetna om att de håller på att genomföra.

  Hade man varit seriös med att det är omtanken om arbetskraftsinvandrarna som står i främsta rummet hade man istället i likhet med TCO enbart föreslagit reformer för att förbättra deras situation. Nu passar man alltså också på att föreslå återinförandet av behovsprövning, fackligt veto och en centralplanerat system för att avgöra inom vilka sektorer det råder brist på arbetskraft. Ett sådant system föreslås utgå från AMS databas över yrken det saknas folk inom. Ett klumpigt och ineffektivt sätt att få en exakt uppfattning om företagens behov.

  På lång sikt är det problematiskt om S får samma linje som LO gällande arbetskraftsinvandringen.

  I skrivande stund är det enbart SD som föreslår exakt samma sak som LO, det vill säga en behovsprövad arbetskraftsinvandring inom vissa bristyrken. Få kunde ana för några år sedan att det var LO som skulle agera murbräcka för SD:s politik. Den viktiga frågan är alltså hur Stefan Löfven och Ylva Johansson ställer sig till LO:s förslag: vill man också införa behovsprövning och en återgång till tidigare system?

  ADAM CWEJMAN

  debattör, Timbro

  Debattartiklar om arbetskraftsinvandring:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X

  Adam Cwejman

  Foto: ALEXANDER FYRDAHL Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X