X
Annons
X

Ljust på jobbmarknaden

Arbetsmarknaden ser fortsatt ljus ut för det kommande kvartalet, men en viss inbromsning väntar. Det visar personalchefsindex.

Landets personalchefer bedömer en fortsatt ökning av sysselsättningen i det egna företaget i Sverige de kommande tre månaderna. Ökningstakten har däremot minskat något jämfört med föregående kvartal och prognosen ser därmed lite mer försiktig ut. Det visar analysföretaget IC-Potentials senaste personalchefsindex, PCI.

Den största ökningen av förväntningarna har den här gången skett i den offentliga sektorn, som nu har den största ökningen sedan index började mätas för två år sedan.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X