Ljus prognos från Swedbank

Tillståndet i den finansiella sektorn har förbättrats de senaste månaderna och flera länder har uppvisat ekonomisk tillväxt. Världsekonomin kan ha nått botten och en återhämtning kan inledas under andra halvåret, men stimulanserna behövs ännu en tid. Det skriver Swedbanks ekonomer i sin globala Konjunktur- och Strukturrapport på torsdagen.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

”Återhämtningen på kort sikt kan bli relativt hygglig, men på medellång sikt ökar sannolikheten för bakslag. Argumenten för en långsam och svängig återhämtning kvarstår: Tillväxten hålls uppe av stimulanser, många aktörer korrigerar sina balansräkningar och det finns liten anledning att bygga ut kapaciteten. När stimulanserna dras tillbaka ökar risken för en svagare tillväxt”, skriver ekonomerna.

Swedbanks prognos är att global BNP sjunker med 1,25 procent i år, för att därefter stiga 2,5 respektive 3,0 procent 2010 och 2011. Det betyder att tillväxten alltjämt understiger den potentiella.

Annons
Annons
Annons