Annons
Recension

Anna i världen. Om Anna Rydstedts diktkonstLjus över bannlyst prästinna

Med sensibla och uppslagsrika diktanalyser visar Anna Smedberg Bondesson på den rikedom som finns att hämta i Anna Rydstedts dikter. Det är en viktig insats, skriver Tommy Olofsson.

Under strecket
Publicerad

Först 1958 fick kvinnor prästvigas i Sverige. En som gärna hade velat bli präst var Anna Rydstedt, men hon var för tidigt ute och blev i stället poet. Hennes debutbok från 1953 heter ”Bannlyst prästinna”. En av de mest kända dikterna i den heter ”Utan betyg i exegetik” och är tillägnad de professorer och docenter vid Sveriges dåförtiden blott två universitet som i en gemensam skrivelse förklarat som sin ”bestämda och på noggrann forskning vilande mening, att ett införande av så kallade kvinnliga präster i kyrkan vore oförenligt med nytestamentlig åskådning och skulle innebära ett avsteg från troheten mot den heliga skrift”. Anna Rydstedt var 24 år när hon skrev sin dikt:

*Avdankad, kristen prästinna
utan betyg i exegetik
men med en levande tro
på Vår Herre i Kristo,

Annons
Annons
Annons