Annons
X
Annons
X

Ivar Arpi: Ljög Stefan Löfven om asylkrisen i KU?

(uppdaterad)
Svenskt flykting­mottagande

Ofta sägs det att det var omöjligt att förutse migrationskrisen under hösten 2015, men det är inte riktigt sant. Att förutspå en exakt siffra var förstås omöjligt, men informationen om att något stort var på gång fanns i ett tidigt skede. Dessutom hade Migrationsverket problem med mottagandet redan innan 2015. I torsdags överlämnades utredningen ”Att ta emot människor på flykt” (SOU 2017:12) till inrikesminister Anders Ygeman. Även om tonen är återhållsam slås det fast att både regeringen och Migrationsverket med sitt handlande, och särskilt bristen därpå, gjorde att migrationskrisen blev så omfattande.

Så gott som hela statsapparaten, kommunerna och landstingen förlitar sig på Migrationsverkets prognoser när de budgetplanerar. I juli 2015 sänkte man prognosen för antalet asylsökande. Huvudscenariot var att det skulle komma 77 000 asylsökande. Betydligt lägre än de 163 000 som faktiskt kom. Strax efter att man sänkt prognosen fick Migrationsverket starka indikationer på att man var helt fel ute. Något Mikael Ribbenvik, ny generaldirektör på Migrationsverket, erkände i Studio Ett i torsdags. Enligt honom fick de information från människor på flera platser runtom i världen, bland annat i Syrien, om att det var många människor i rörelse. Juliprognosen var alltså överspelad nästan direkt. Detta visste Migrationsverket. De vidarebefordrade informationen till Regeringskansliet. Men därifrån meddelades informationen inte vidare – inte ens inom övriga Regeringskansliet. För att citera den återhållsamma utredningens bedömning: ”Det är inte orimligt att anta att beredskapen i Regeringskansliet och i andra myndigheter hade varit högre i början av hösten om kunskapen om att juliprognosen hade blivit inaktuell hade spritts.”

Om det som står i utredningen stämmer kan Stefan Löfven ha ljugit för konstitutionsutskottet.

Annons
X

Inte orimligt alls.

Ljög statsminister Stefan Löfven (S) under sitt KU-förhör i april 2016? Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

När Stefan Löfven höll sitt välkomnande tal på ett möte anordnat av Refugees Welcome i Stockholm 6 september 2015 hade han alltså tillgång till information om att juliprognosen inte stämde. Ändå har Löfven förnekat detta i en utfrågning i konstitutionsutskottet i april 2016. Där påstod han att han inte hade någon anledning att ifrågasätta riktigheten i juliprognosen eftersom myndigheten enligt honom tidigare hade lyckats väl med att göra prognoser inom migrationsområdet (vilket för övrigt går rakt emot det Riksrevisionen visat, att Migrationsverket under en rad år konsekvent har underskattat migrationen till Sverige). Utredningen lyder fortsatt: ”Ganska snart [efter juliprognosen] fick regeringen och Regeringskansliet mer information än den som fanns i Migrationsverkets prognos.”

Om det som står i utredningen stämmer kan Stefan Löfven ha ljugit för konstitutionsutskottet. Det är i vilket fall värt att gå till botten med vad som hände med informationen som gavs till Regeringskansliet från Migrationsverket. Utredningen skriver vidare: ”I regeringsförklaringen den 15 september 2015 nämndes inte något om en ansträngd situation eller behov av särskilda åtgärder på grund av det stora antal människor på flykt som hade börjat komma till Sverige.” Och i budgetpropositionen, som kom senare under hösten då situationen blivit ännu mer akut, utgick man fortfarande från juliprognosen. Detta trots att man alltså länge vetat att den var fel. Man utgick således från att migrationen minskade, samtidigt som den största migrationen till Sverige i landets historia pågick.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Såhär sammanfattar utredningen: ”En lärdom som kan dras, och som har lyfts fram i andra sammanhang, är att man ska använda den information som finns, även om den är svår att tyda.” Regeringen hade den information som behövdes för att bättre kunna förbereda sig och vidta åtgärder som hade mildrat krisen för svensk del, även om informationen inte var exakt. Varför i hela fridens namn agerade de inte i tid?

  Annons

  Ljög statsminister Stefan Löfven (S) under sitt KU-förhör i april 2016?

  Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X