Annons
X
Annons
X

Livsmedelsverket: Välj bort livsmedel med palmolja

Bröstmjölksersättning som ges till svenska barn innehåller lika mycket cancerframkallande ämnen som i övriga EU, enligt Livsmedelsverket. Ändå kan det dröja till hösten innan gränsvärden införs som tvingar fram lägre halter. På sin hemsida ger Livsmedelsverket rådet ”välj bort kakor, kex och andra livsmedel som innehåller palmolja”.

Den farliga palmoljan
”Välj bort kakor, kex och annat som innehåller palmolja”, råder Livsmedelsverket. När oljan raffineras bildas ämnen som är cancerframkallande eller kan skada njurar och testiklar. De kemiska namnen är glycidylestrar och 2- och 3-mcpd estrar.
”Välj bort kakor, kex och annat som innehåller palmolja”, råder Livsmedelsverket. När oljan raffineras bildas ämnen som är cancerframkallande eller kan skada njurar och testiklar. De kemiska namnen är glycidylestrar och 2- och 3-mcpd estrar. Foto: IBL

Det är fynden av glycidyl- och 3-mcpd-estrar i bröstmjölksersättning som är mest alarmerande, av det enkla skälet att målgruppen är små barn upp till sex månaders ålder. Halterna har i provtagningar varit tio gånger högre än det dagliga intag som anses tolerabelt.

Livsmedelsverket har gjort en egen kartläggning som ännu inte offentliggjorts men enligt Petra Bergkvist, som är statsinspektör på kontrollenheten, skiljer sig inte de svenska resultaten för olika produkter från de som redovisats av Efsa.

– Vi är bara en del av en större marknad. Står det palmolja på etiketten så hittar vi samma halter här, säger Petra Bergkvist.

Annons
X

Det finns en risk att vi underskattat hur mycket människor får i sig.

En förklaring till att EU-kommissionen ännu inte agerat är att Världshälsoorganisationen WHO:s expertgrupp kommit till en annan slutsats när det gäller ämnet 3-mcpd. Där vill WHO tillåta ett fem gånger högre gränsvärde än Efsa.

När det gäller cancerframkallande glycidylestrar är båda expertgrupperna överens, men oenigheten kring 3-mcpd gör att beslutet om att inrätta ett gränsvärde dragit ut på tiden.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Vi befinner oss i ett vänteläge men förhoppningsvis har vi ett gränsvärde för glycidylestrar på plats till hösten. Det skickas förslag fram och tillbaka och det senaste innebär att dagens halter kommer att sänkas, säger Emma Halldin Ankarberg som är toxikolog på Livsmedelsverket.

  Myndigheten arbetar aktivt för en hård lagstiftning.

  Grafik: Jenny Alvén

  Man måste ta ett steg i taget, annars skulle hela marknaden braka ihop.

  Hon bekräftar att industrin känt till problemet länge och att EU:s taktik hittills varit att förmå industrin att frivilligt sänka halterna.

  – Det har man också lyckats med men nu har man nått en punkt där ytterligare sänkningar börjar svida och kosta pengar. För att komma längre krävs större ingrepp i tillverkningsprocessen, säger Emma Halldin Ankarberg.

  Men finns det verkligen en säker nivå för cancerframkallande ämnen?

  – Nej, det finns ingen säker nivå men man sätter ett gränsvärde ändå. Man måste ta ett steg i taget, annars skulle hela marknaden braka ihop. Sedan efterlyser flera länder en analys av vilka risker som kan finnas med om människor börjar äta mer av andra sorters fetter. Det hör också till problembilden, säger hon.

  Eftersom både EU och Livsmedelsverket befinner sig mitt i en process där riskerna ska värderas, och inget defintivt beslut ännu fattats, vill Livsmedelsverket ännu inte gå ut med några mer specifika råd. På verkets hemsida finns dock en rekommendation att: ”välj bort kakor, kex och andra livsmedel som innehåller palmolja.”

  Varningen för palmoljan kunde läsas på Livsmedelsverkets hemsida före midsommar, den 17 juni 2016. Foto: Livsmedelsverket.se

  Ämnet 3-mcpd gav njurskador på djur och då är det bekymrande att man har en nivå på intaget som ligger över det som kan anses tolerabelt.

  De olika bedömningar som gjorts av WHO och Efsa är principiellt intressanta. WHO har utgått från den traditionella tanken att det finns ett rakt samband mellan dos och respons. Efsa har däremot vägt in den uppfattning som i dag omfattas av de flesta forskare, nämligen att det ofta saknas ett sådant rakt samband.

  Det senare innebär att även en låg dos kan vara farlig och att det inte existerar en säker nivå alls för en del ämnen. 3-mcpd har i djurförsök orsakat skador på ett flertal organ.

  –  Man vet att de här ämnena är otrevliga, men sedan, när det ska sättas gränsvärden, blir det politik av detta. Det här beslutet kan få konsekvenser för framtida bedömningar av risker vid låga doser, säger Emma Halldin Ankarberg.

  Helle Knutsen är ordförande i den Efsa-kommité som utvärderat riskerna. Hon håller fast vid gruppens bedömning av 3-mcpd.

  – Ämnet 3-mcpd gav njurskador på djur och då är det bekymrande att man har en nivå på intaget som ligger över det som kan anses tolerabelt. Det föreslagna gränsvärdet är satt med en säkerhetsmarginal på 100 gånger mot den nivån som gett skador på djur, men samtidigt finns det en osäkerhet kring intaget. Det finns en risk att vi underskattat hur mycket människor får i sig, säger Helle Knutsen.

  Annons

  ”Välj bort kakor, kex och annat som innehåller palmolja”, råder Livsmedelsverket. När oljan raffineras bildas ämnen som är cancerframkallande eller kan skada njurar och testiklar. De kemiska namnen är glycidylestrar och 2- och 3-mcpd estrar.

  Foto: IBL Bild 1 av 3

  Grafik: Jenny Alvén

  Bild 2 av 3

  Varningen för palmoljan kunde läsas på Livsmedelsverkets hemsida före midsommar, den 17 juni 2016.

  Foto: Livsmedelsverket.se Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X