Annons

Livsmedel är inte alltid utbytbara

Publicerad

Debatten om hållbara matval handlar idag nästan uteslutande om kött (
Brännpunkt 13/12). Naturvårdsverket har nyligen publicerat en rapport om köttkonsumtionens klimatpåverkan och styrmedel för att minska konsumtionen. Man utgår från att vi i Sverige måste minska vår köttkonsumtion av klimatskäl. Frågan är bara vilka styrmedel som ska tillgripas. Avgränsningarna i rapporten är klara; man diskuterar inga andra åtgärder för att minska växthusgasutsläppen i Sverige än minskad köttkonsumtion, kvantifierar inte hur stor utsläppsminskade effekt olika styrmedel skulle få och inkluderar heller inte andra livsmedelsgrupper där en minskad konsumtion skulle leda till utsläppsminskningar. Därför är det märkligt att man föreslår att styrmedlen också måste styra bort konsumtion av ost.

Ost har förvisso en högre klimatpåverkan per kilo produkt jämfört med exempelvis grönsaker och fläskkött. Men det har också skumgodis. Och till skillnad mot skumgodis bidrar ost med nyttigheter som kalcium och vitaminer. Naturvårdsverket jämför bara utsläppen av växthusgaser per kilo produkt och drar utifrån det slutsatser kring hur vi ska äta. Utan att diskutera vilken näring vi får i relation till mängden utsläpp. Det är en allvarlig brist. För livsmedel är inte alltid utbytbara ur näringssynpunkt.

Annons
Annons
Annons
Annons