Livsformernas kapprustning satte sprätt på evolutionen

Under strecket
Publicerad
Annons

Livet började inte med någon Big Bang. Tvärtom! Det var en smygande process från kemi till biologi som startade direkt efter att jorden svalnat. Alla livets ingredienser fanns: membran till celler, biokemins byggstenar och energi. Troligen startade livet flera gånger. Bara de härdigaste överlevde – de värmetåliga kemobakterier som blev våra första förfäder.

Darwin hade rätt om det mesta, trots att han inte hade en aning om genetik. Hans teori blev biologins motsvarighet till fysikernas Teorin om Allting. Men vi måste reda ut hur och varför organismer samarbetar och inte bara konkurrerar. Överallt samarbetas det, från det inre i cellerna till människans egna tarmar med sina två kilo bakterier som sköter maten åt oss. Man kan lära sig en hel del av myror och andra sociala insekter. Vi är också ljusår från att förstå mångfalden här på jorden, bara de senaste åren har tusentals helt nya organismer hittats överallt i haven och nere i urberget.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons