Annons

Livschanserna ska inte bero på föräldrarna

Nya siffror visar att den sociala snedrekryteringen till högskolan är fortsatt stor. Nu krävs det politisk handling för att vända utvecklingen, skriver Eva Nordmark, ordförande TCO.

Publicerad

Politikens uppgift måste vara att öka den sociala rörligheten och ge människor möjligheter att forma sina livsdrömmar. En persons livschanser ska inte avgöras av vilka föräldrar man har. Att människors potential och talanger inte tas tillvara är en samhällsekonomisk förlust för hela samhället.

Nu går utvecklingen åt fel håll. Likvärdigheten i grundskolan minskar. Den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen består, vilket SCB senaste siffror som publiceras idag visar. Bland högskolenybörjarna yngre än 35 år hade 36 procent högutbildade föräldrar (med minst en treårig eftergymnasial utbildning). Eftersom endast var fjärde person i åldrarna 19-34 år har högutbildade föräldrar i befolkningen i stort är dessa unga kraftigt överrepresenterade bland högskolestudenterna, vilket kan ses som ett mått på snedrekryteringen.

Annons
Annons
Annons