Annons
X
Annons
X

Livschanserna ska inte bero på föräldrarna

Nya siffror visar att den sociala snedrekryteringen till högskolan är fortsatt stor. Nu krävs det politisk handling för att vända utvecklingen, skriver Eva Nordmark, ordförande TCO.

BRÄNNPUNKT | HÖGSKOLAN

För att motverka snedrekryteringen behövs insatser redan i grundskolan.
Eva Nordmark

Politikens uppgift måste vara att öka den sociala rörligheten och ge människor möjligheter att forma sina livsdrömmar. En persons livschanser ska inte avgöras av vilka föräldrar man har. Att människors potential och talanger inte tas tillvara är en samhällsekonomisk förlust för hela samhället.

Nu går utvecklingen åt fel håll. Likvärdigheten i grundskolan minskar. Den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen består, vilket SCB senaste siffror som publiceras idag visar. Bland högskolenybörjarna yngre än 35 år hade 36 procent högutbildade föräldrar (med minst en treårig eftergymnasial utbildning). Eftersom endast var fjärde person i åldrarna 19-34 år har högutbildade föräldrar i befolkningen i stort är dessa unga kraftigt överrepresenterade bland högskolestudenterna, vilket kan ses som ett mått på snedrekryteringen.

Annons
X

- - -

Nu kräver TCO en omläggning av politiken och vi är inte ensamma. Skolverket har pekat på att föräldrarnas utbildningsnivå får allt större betydelse för elevernas skolresultat, med uppenbara konsekvenser längre fram när dagens skolelever når högskolålder. Regeringens eget finanspolitiska råd har kritiserat regeringen för att inte ta skolsegregationen på tillräckligt stort allvar.

Tyvärr motverkar nuvarande politik det syftet, exempelvis att elever tidigare ska göra sina utbildningsval i skolan, avskaffandet av högskolebehörigheten i gymnasieskolans yrkesprogram, nedpressningen på åldern på högskolenybörjarna med olika åtgärder, minskningen av antalet högskoleplatser, försämringen av antagningsmöjligheterna för äldre studenter och begränsningen av möjligheterna till kompletterande utbildning för dem med bristfällig gymnasie- och grundskoleutbildning. Senast har vi från TCO:s sida också kritiserat Läx-rut som innebär att läxhjälp inte ges på samma villkor till alla elever.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För att motverka snedrekryteringen behövs insatser redan i grundskolan, kanske ännu tidigare. Men även på högskolenivå finns det mycket att göra.

  • Sätt den breddade rekryteringen högt på dagordningen genom en handlingsplan som det nya Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att samordna och följa upp.

  • Det behövs fler högskoleplatser, också för att möta behovet av livslångt lärande.

  • Villkoren för studenter är så knappa att det blir svårt att klara sig utan uppbackning hemifrån. De behöver förbättras.

  • Erbjud mer stöd under studietiden och satsa mer på studie- och yrkesvägledning som vi vet leder till färre studieavbrott och är viktigt för unga från studieovana miljöer.

  • Öka likvärdigheten i grundskolan och höj ambitionerna i gymnasieskolan, något som nyligen också fått stöd från parterna på handelns område. TCO har också föreslagit en utbildningsgaranti för unga under 25 som saknar fullbordad gymnasieutbildning.

  Utbildningspolitiken styr idag åt fel håll. Nu måste det till politisk handling för att vända utvecklingen.

  EVA NORDMARK

  ordförande TCO

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X