Livets stora känslor ännu oförklarade

Adam Potkay söker i boken ”The story of joy” ­efter glädjens komplicerade väsen. Han tar läsaren med på en flertusenårig exposé bland teologer, poeter och filosofiska utläggningar kring passionernas natur.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Glädjen, dess olika former och varierande intensitet, är ett viktigt inslag i all kreativ verksamhet. En vanlig beskrivning av glädjen är att den börjar med oenighet, brytning, brist och lidande. På detta följer grubbel, ofta av det introspektiva slaget. För att komma vidare behövs en kombination av strävan, uthållighet, ren tur eller som i religiösa sammanhang en högre makts omsorg. Slutmålet i denna modell är återförening, fullhet och harmoni.

Den relationsmässiga aspekten av glädje borde dryftas lite oftare eftersom glädje förmodas bidra till vårt eget och andras välbefinnande. Att glädje föder glädje är dock inte en axiomatisk sanning. Motsatsen kan också inträffa. När misstänksamma människor tillvitar en glad och sorglös person negativa egenskaper som självgodhet och inställsamhet känns ordspråket delad glädje är dubbel glädje som en direkt förolämpning. Den från början gladlynte blir nedstämd och går sin väg.

Annons
Annons
Annons