Livegna sparare hör inte 2000-talet till

Under strecket
Publicerad
Annons

apropå | PensionsförsäkringarUtan kritiska kommentarer i medierna hade Skandiaaffären kunnat genomföras utan störande insyn. På Finansinspektionen föreföll ledningen oinformerad.
Pensionssparare är ett utsatt släkte. Deras kapital är låst i decennier. Perioden sparande och därefter utbetalning kan sträcka sig över 40 år eller mer.
En trygghet skulle vara att bolagen är ömsesidiga, dvs att alla vinster återfördes till försäkringstagarna som också bestämde. Medbestämmanderätten är idag ofta urholkad.
De bolag som en gång valdes finns i många fall inte kvar eller har sålts. Pensionsspararens kapital har hamnat i händerna på andra personer än dem som ingav förtroende.

Dessa nya herrar kan kasta lystna blickar på de stinna mångmiljardfonderna. Indirekt kan kanske vinster göras genom provisioner från, eller försäljningar till, pensionsbolagen. Alla sådana affärer måste därför bevakas extra noga.
Detta borde gälla inte minst för Finansinspektionen. Men ett antal samtal till inspektionen, inklusive dess högsta ledning, visade att denna var minst sagt dåligt informerad om Skandias försäljning av sitt kapitalförvaltningsbolag till Den norske bank.
Finansinspektionen förnekade först att den hade utsett en representant i Skandia Livs styrelse vilket den har. Det dementerades att affären hade fått klartecken.
Ett pressmeddelande något senare förkunnade dock att Finansinspektionens premiminära bedömning var att försäljningen inte strider mot lag eller rekommendationer. Eftersom avtalet fortfarande är hemligt är villkoren okända för utomstående. Skulle kontraktet gälla i 7 år som det har ryktats, är perioden onormalt lång för denna typ av avtal.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons