Annons

Littorins syn är provocerande

UNGDOMSARBETSLÖSHET. Vi är djupt bekymrade över arbetsmarknadsministerns uttalande om att det är bättre att unga än äldre sägs upp. En omodern arbetsrätt och stelbenta fackförbund stänger ute unga. Regeringens ovilja att ta tag i problemet kan i värsta fall kosta oss valsegern 2010, skriver ordförandena för de fyra borgerliga ungdomsförbunden.

Under strecket
Publicerad

Alliansregeringen valdes på mandatet att skapa riktiga jobb. Den borgerliga regeringen har gjort stora insatser för att minska arbetslösheten och skapa en trygg ekonomi. Arbetslinjen, med jobbskatteavdrag och sänkningen av arbetsgivaravgiften för att anställa unga, har varit framgångsrik.

Från ungdomsförbundens sida har vi också berömt regeringen för dessa insatser. Samtidigt finns det idag
behov av att rikta
kritik mot regeringen för deras ovilja att ta tag i den utbredda ungdomsarbetslösheten som i värsta fall kan kosta oss valet 2010.

Annons
Annons
Annons