Recension

Doxa&debattLitteraturvetenskapens doxa blottläggs

Under strecket
Publicerad
Annons

Liksom all annan forskning har litteraturvetenskapen sitt ”doxa”, alltså en uppsättning normer som alla är någorlunda överens om. Dessa är ofta underförstådda. De blottläggs när de ifrågasätts eller när en forskare avviker från dem. Då blir de uttalade.

Litteraturvetaren Hanne-Lore Andersson analyserar sitt ämnes doxa i avhandlingen Doxa & debatt. Hon skriver att de viktigaste inslagen i litteraturforskningens doxa är textanalysen, avgränsningen av tänkbara undersökningsobjekt till en etablerad kanon och forskarens opersonlighetskrav, en mildare variant av andra vetenskapers objektivitetskrav.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons