X
Annons
X
Kommentar

Per Wästberg: Litteraturens värsta fiende är likgiltigheten

Genom hela vår historia har litteraturen utsatts för angrepp. Per Wästberg läser en fransk bok om motviljan mot boken, men finner att likgiltigheten inför litteratur i dag är ett större hot än hatet.

Illustration: Emma-Sofia Olsson
Illustration: Emma-Sofia Olsson

Hatet mot litteraturen är urgammalt. Det börjar med Platon och fortplantas av stater och ett antal filosofer genom seklerna. Det är mer utbrett än de flesta inser, dess faror är underskattade. Det sluter man sig till av en lika lärd som uppsluppet polemisk bok av William Marx, litteraturprofessor i Paris: ”La haine de la littérature” (Editions de Minuit).

Illustration: Emma-Sofia Olsson

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X