Annons

Nalle Valtiala:Litterära essäer med fjäderlätt anslag

I tongivande kulturkretsar i 1800-talets USA blommade en formlig kolibrikult upp. Christopher Benfey har skapat ett stycke litteraturessäistik av sällan skådat slag, med grundlig lärdom, esprit, konstnärlig analys och litterärt skvaller i den högre skolan.

Publicerad

Det är ingalunda otänkbart att den misstro John Gould hyste mot Charles Darwins evolution pollinerats in i hans själ av kolibrierna. Något så utsökt kan omöjligt ha tillkommit genom en blind slump. I själva verket var – och är – de mellan 325 och 340 arterna av familjen
Trochilidae lika många levande bevis för en gudomlig lust att skapa skönhet i vår värld.

Vem var John Gould? Han var ornitolog, mannen som bland annat hjälpte Darwin att klassificera Galápagos finkar. Dessa finkar är alla sköna att betrakta, men överträffades i Goulds ögon av kolibriernas skimrande spektrum. Med hjälp av fågelfängare i Brasilien och Peru, lyckades Gould under sin livstid samla på sig mer än 5000 uppstoppade exemplar. Endast i uppstoppat tillstånd trivs kolibrin utanför Nya Världen, låt vara att två 30 miljoner år gamla kolibrifossil 2004 påträffats söder om Heidelberg. Det levande exemplar som Gould lyckades importera till England, dog i hans hem på andra dagen.

Annons
Annons
Annons