Annons

Litterär pionjär värd att uppmärksamma

Under strecket
Publicerad

Carina Burman
Den finländska Sapfo. Catharina Charlotta Swedenmarcks liv och verk
112 s. Lunne böcker.

Det svenska 1700-talet är en dröm och en anomali. Bland kärr och granskogar, frost och svältande torpare satt en grupp författare och diktade fram en arkadisk värld, halvt antik, halvt fransk, befolkad av herdar och gudar, övervakade av en välvillig kung, alltings skapare och garant. I formfulländade dikter av Gustaf Philip Creutz, Johan Gabriel Oxenstierna och Johan Henrik Kellgren återkom denna leende fantasivärld, och för dem blev den en karriärväg till samhällets topp och kungens absoluta närhet.
Men det fanns även gott om litterära dilettanter. Yrkesförfattaren i vår mening var okänd, dikt skrevs på social beställning i olika festliga sammanhang av både professionella och amatörer. En av dessa amatörer var den nyländska herrgårdsfrun Catharina Charlotta Swedenmarck (1744- 1813), född i Stockholm men överflyttad till Finland och gift där. Om henne har Carina Burman gett ut en vacker liten
skrift kallad Den finländska Sapfo, som innehåller en sakkunnigt och elegant skriven introduktion till tiden och författarskapet, samt Swedenmarcks bevarade verk, fem dikter och en liten dramatisk scen.

Annons
Annons
Annons