Annons
X
Annons
X

Litet vinsttapp för Knowit

It-konsulten Knowit redovisar ett resultat efter skatt på 37,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (40,1).

Resultatet per aktie uppgick till 2:12 kronor (2:34).

Nettoomsättningen uppgick till 533 miljoner kronor (500).

Ebita-resultatet blev 60,8 miljoner kronor (63,1).

Annons
X

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,1 miljoner kronor (-6,4).

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X