Litet vinstlyft för Knowit

It-konsulten Knowits resultat efter skatt uppgick till 25,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2010 (23,5). Per aktie blev resultatet 1:60 kronor (1:68).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Nettoomsättningen landade på 408 miljoner kronor (353).

Rörelseresultatet, ebita, blev 42,9 miljoner kronor (40,2) och efter finansnetto var resultatet 36,0 miljoner kronor (33,3).

Annons
Annons
Annons