”Liten förändring ger energieffektivare hus”

Foto: Tomas Oneborg

Med en lagstiftning liknande den i Finland för detaljplanering skulle vi kunna bygga mer energieffektiva byggnader. Det skriver arkitekterna Michael Englund och Carl-Henrik Barnekow.

Under strecket
Publicerad
Annons

För detaljplanering och byggande i Sverige finns det i grunden två stöd som står till vårt förfogande. Dels plan‐ och bygglagen (PBL), samt Boverkets byggregler (BBR). Dessa två fundament styr hur vi ska arbeta för att uppnå ett gott resultat när vi ska uppföra ny bebyggelse. Samtidigt ser vi att det också finns en uppenbar brist som inte berörs av några av dessa två stöd och det är möjligheten att stödja ett mer energieffektivt byggande utan tekniska särkrav.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons