Annons

Lars Burman:Lita inte på att it-jättarna vårdar vårt minne

Oskar Werner i François Trauffats ”Fahrenheit 451” från 1966.  Filmen, som bygger på Ray Bradburys roman, beskriver en framtid i vilken böcker förbjudits.
Oskar Werner i François Trauffats ”Fahrenheit 451” från 1966. Filmen, som bygger på Ray Bradburys roman, beskriver en framtid i vilken böcker förbjudits. Foto: TT

Böcker och texter har bränts och förstörts i många politiska kampanjer under historien – men hotet mot det gemensamma minnet härrör minst lika ofta från slarv, vårdslöshet och missriktad sparsamhet. En ny bok manar till kamp mot kunskapsförstörelsen i vår samtid.

Under strecket
Publicerad

Den som vill besöka Bodleian Libraries, universitetsbiblioteket i Oxford, måste svära en ed att inte tända ljus eller skada en bok. Den eden har svurits i över 400 år och hålls tillgänglig på mer än hundra språk. För full effekt och inskärpande av allvar förväntas man svära eden på sitt modersmål.

Bodleian är ett av världens mest märkvärdiga bibliotek. Dess chef, Richard Ovenden, har nyligen publicerat en bok om hur vanskligt det är för bibliotek och arkiv att vårda och bevara kunskap för nya generationer. Idag har vi tillgång till mer kunskap än någonsin, men samtidigt blir det allt svårare att säkert arkivera och tillgängliggöra den. Den digitala utvecklingen har inneburit att vi blivit rikare, men den innebär också risker. Långsiktig digital arkivering är svår, mängderna är enorma, och mycket av världens gemensamma minne har lämnats över till kommersiella aktörer. Nätet är inte bara en skattkammare. Det är också en plats för styrning, alternativa fakta, brutna länkar och inte sällan förakt för kunskap.

Annons
Annons
Annons