Annons

”Lita inte för mycket på antikroppstester”

Test med blodprov för att se om antikroppar mot covid-19 har bildats.
Test med blodprov för att se om antikroppar mot covid-19 har bildats. Foto: Lotte Fernvall/Aftonbladet/TT

Resultaten från antikroppstester för covid-19 bör på det individuella planet tolkas med försiktighet, skriver överläkarna Ivar Tjernberg och Martin Sundqvist.

Under strecket
Publicerad

Den rådande covid-19-pandemin är utan tvekan en av världens och Sveriges svåraste prövningar. Redan tidigt stod det klart att laboratorietester för att påvisa viruset, sars-cov-2, skulle vara viktiga för att identifiera sjukdomsfall och bidra till effektivt smittskydd (molekylärbiologiska tester med prov från näsa-svalg) men också för att följa upp sjukdomens utbredning i samhället (antikroppstester som utförs på blodprov). Internationell brist på provtagningsmaterial och kemikalier har resulterat i att provtagningen fokuserats på patienter med sjukhuskrävande vård för misstänkt covid-19. Med ökande kapacitet har också sjukvårds- och kommunal omsorgspersonal testats.

Strategin har syftat till att testa grupper med hög sannolikhet för covid-19 för att kunna ge dem rätt vård och undvika smittspridning inom vården, samt ge möjlighet för lindrigt sjuk personal med negativt test att återgå i arbete. Långt ifrån alla personer med sjukdomssymtom talande för covid-19 har blivit testade och därför finns ökat intresse av att använda antikroppstester för att kunna hitta de individer som haft infektionen och därmed få en bättre uppfattning om hur viruset sprids över landet.

Annons
Annons
Annons