Annons

Linnés hårdnackade lärjunge gick under i Jemen

Peter Forsskål
Peter Forsskål

”Det sägs att en av Carl von Linnés lärjungar gick en tragisk död till mötes i unga år i Arabien. Vem var det, och hur dog han?”

Under strecket
Publicerad

Lärjungen hette Peter Forsskål och kom från Helsingfors, son till stadens kyrkoherde. Familjen flyttade till Tegelsmora i Uppland när Peter var i åttaårsåldern, och bara några år senare började han studera vid Uppsala universitet. Under läroåren vistades han också vid universitetet i Göttingen, och efter återkomsten till Sverige blev han docent i ekonomi. Mycket tack vare erfarenheterna i Göttingen, ett centrum för upplysningstänkandet i norra Tyskland, kom Forsskål att utvecklas till en av liberalismens mest prominenta föregångare i Sverige. Under åren kring 1760 publicerade han radikala skrifter om tryckfrihet och ekonomiska reformer. Linné räknade honom dessutom som en av sina främsta lärjungar, och tack vare sina omfattande botaniska kunskaper rekryterades han till en dansk forskningsexpedition till Jemen, som avreste 1761 under ledning av Carsten Niebuhr.

Detta visade sig i efterhand vara ett tragiskt misstag. Alla expeditionsdeltagare utom Niebuhr själv dukade under för umbäranden under resan, och Forsskål var inget undantag. Han insjuknade i malaria och dog i jemenitiska Jerim den 11 juli 1763 vid 31 års ålder. Men hans verk överlevde honom: Forsskåls arabiska naturaliesamlingar (växter, insekter, uppstoppade fåglar, med mera) skickades till Köpenhamn, och en av växterna – en brännässla – fick sedermera namnet Forsskaolea av Linné. Lärofadern, som väl mindes hur besvärligt det hade varit att diskutera med Forsskål, lade till beteckningarna ”hårdnackad, vild, envis och kantig” för att karaktärisera växten (och dess insamlare). Niebuhr ombesörjde dessutom att Forsskåls vetenskapliga huvudverk, Flora ægyptiaco-arabica, publicerades år 1775.

Annons
Annons
Annons