Annons

Linné trodde han hade malariagåtans lösning

Carl von Linné, porträtterad av Hendrik Hollander
Carl von Linné, porträtterad av Hendrik Hollander Foto: University of Amsterdam

Malaria har utplånat hela bosättningar och lämnat djupa spår i historien. Men teorierna om sjukdomens natur var länge fantasifulla.

Under strecket
Publicerad

Malariamyggan Anopheles gambiae

Foto: James GathanyBild 1 av 1

Myggor är, såsom framkommer i Lars Berges reportage, något man på många håll i Sverige kallt måste räkna med som en trist bieffekt av sommaren. Dock slipper vi åtminstone frukta malaria, en myggrelaterad farsot som förr i tiden var en hotfull realitet också på våra breddgrader. Det kan vara på sin plats med en historisk utblick om denna gamla dräpare, som fortfarande är en svårbekämpad fiende i stora delar av världen.

Malaria har, såvitt vi kan bedöma, plågat människan sedan urminnes tid, åtminstone sedan jordbruket introducerades och vi blev permanent bofasta i gårdar, byar och städer i närheten av vattendrag. Tack vare undersökningar av egyptiska mumier vet vi att sjukdomen existerade vid Nilen redan för 3500 år sedan. Troligen fanns den i Främre Orienten, liksom i Kina, långt tidigare än så. Under antiken var malaria ett gissel för Medelhavsvärldens befolkning, vilket föranledde epokens stora läkare, män som Hippokrates och Galenos, att beskriva eländet i detalj.

Annons
Annons
Annons