X
Annons
X
Recension

Dorés Bibel Lindgrens komplexa kraftfält

Liksom i de två tidigare romanerna "Hummelhonung" och "Pölsan", utspelar sig "Dorés Bibel" i Västerbottens inland. Här finns scener som skriver in denna roman i ett komplext kraftfält mellan liv och död. Närmare än så går det knappast att komma de livsavgörande frågorna, skriver Johan Lundberg.

Läs mer om Torgny Lindgren 1938–2017

Berättandets villkor är en tematik som Torgny Lindgren med en till besatthet gränsande intensitet ägnat sig åt i sitt författarskap. Den låg underförstådd redan i hans publika genombrott med ”Ormens väg på hälleberget” 1982. Och den är ännu mer framträdande i den ”triptyk” av romaner som nu slutförs i och med utgivningen av hans nya bok, Dorés Bibel. Liksom i de två föregående verken i sviten, ”Hummelhonung” och ”Pölsan”, utspelar sig den nya romanen i Västerbottens inland i trakterna runt Norsjö.
Flera av gestalterna från de två tidigare romanerna dyker också upp i den nya berättelsen: till exempel författarinnan från ”Hummelhonung” och notisskrivaren från ”Pölsan”, Manfred Marklund. Den senare intar en central plats i den nya romanen där han på samma sätt som i ”Pölsan” aktualiserar frågan om hur relationen mellan sanning och lögn ser ut med avseende på livet i allmänhet och på det skönlitterära berättandet i synnerhet.

I "Pölsan" fick ju den påhittade värld som notisskrivaren skapat för att kunna arbeta i en helt händelselös tillvaro fungera som metafor för ett författarskap. Där blev pölsan som maträtt symbol för ett organiskt framvuxet konstnärskap som inte lät sig underordnas en strikt mekanisk och schematisk syn på verkligheten. En liknande syn på berättandets och konstskapandets funktion kan utläsas ur den nya romanen, där det på ett ställe talas om de nazistiska bokbålen, där man brände verk där människan visade sig "som dunkel och ogripbar, snarare som ett mirakel än som ett vetenskapligt mätbart och biologiskt fenomen".

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X