Aktieanalys

Björn Rydell:Lindab: I medvind

Ventilationsbolaget har ett fint år bakom sig. Kan Lindab nå sitt rörelsemarginalmål på 10 procent finns fortsatt stor uppsida i aktien.

Uppdaterad
Publicerad
Lindab säljer bland annat ventilationssystem till byggbranschen. Koncernen är organiserad i tre affärsområden.
Lindab säljer bland annat ventilationssystem till byggbranschen. Koncernen är organiserad i tre affärsområden.

Lindab (107,20 kr) utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom ventilations- och byggbranschen. Bolagets är nog mest kända för sina ventilationssystem men säljer även andra produkter som förenklar byggnation.

Största marknaden är Norden som utgjorde 45 procent av försäljningen i fjol. Lindab grundades 1959 och har idag cirka 5100 anställda. Bolaget har etablering i 32 länder och hela 24 000 kunder i cirka 60 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie strax utanför Båstad.

Lindab
Börskurs: 107,20 kr
Antal aktier (miljoner): 78,7
Börsvärde: 8 437 Mkr
Nettoskuld: 2 130 Mkr
VD Ola Ringdahl
Styrelseordförande Peter Nilsson
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 9 326 9 900 10 197 10 503
- Tillväxt 13,2% 6,2% 3,0% 3,0%
Rörelseresultat 547 792 841 893
- Rörelsemarginal 5,9% 8,0% 8,3% 8,5%
Resultat efter skatt 394 523 567 611
Vinst per aktie 5,16 6,60 7,20 7,80
Utdelning per aktie 1,75 2,00 2,00 2,00
Direktavkastning 1,6% 1,9% 1,9% 1,9%
Avkastning på eget kapital 9% 11% 11% 11%
Operativt kapital/omsättning 24% 25% 26% 27%
Nettoskuld/EBIT 1,9 0,9 0,6 0,2
P/E 20,8 16,2 14,9 13,7
EV/EBIT 19,3 13,3 12,6 11,8
EV/Sales 1,1 1,1 1,0 1,0

2018 var ett bra år för Lindab. Försäljningen ökade med 8,3 procent organiskt. De senaste fem åren har den organiska tillväxten pendlat mellan 2 och 8 procent.

Koncernen har fram till och med 31 december 2018 varit indelad i två affärsområden. Nämligen Products & Solutions samt Building Systems. Products & Solution stod för cirka 90 procent av omsättningen i fjol.

Från och med 1 januari 2019 har Product & Solutions delats in i två separata affärsområden. Ventilation System respektive Profile Systems. Diagrammet nedan visar hur fördelningen såg ut i fjol enligt den nya tillämpningen.

Ventilation Systems är största affärsområdet och nog de produkter som de flesta personer förknippar Lindab med. Affärsområdet stod för 62 procent av intäkterna och nästan 75 procent av rörelseresultatet. Rörelsemarginalen var 8,2 procent.

Affärsområdet erbjuder kort och gott installatörer och andra beställare inom ventilationsbranschen kanalsystem med tillbehör samt inneklimatlösningar för ventilation, kyla och värme.

Alla har säkerligen någon gång suttit i ett rum med för dålig ventilation. Numera är det även viktig att ventilationssystemen är miljövänliga med ett konstant lufttryck och att systemen inte drar för mycket ström etc. Detta tillhandahåller Lindab. Största marknaderna för Ventilation Systems är Norden och Västeuropa.

Profile Systems säljer produkter och system i tunnplåt för exempelvis takavvattning, beklädnad av tak samt vägg och stålprofiler för tak och bjälkkonstruktioner. Ett exempel är hängrännor till fastigheter samt nitar och skruvar.

2018 utgjorde Profile Systems 27 procent av försäljningen och utgör i princip den resterande delen av koncernens rörelseresultat. Rörelsemarginalen var nästan i linje med Ventilation System och uppgick till 8,0 procent.

Tredje affärsområdet Building Systems erbjuder monteringsfärdiga stålbyggnadssystem. Building Systems har haft ett antal besvärliga år. 2018 vände dock affärsområdet till positivt justerat resultat (9 Mkr). Lindab initierade ett åtgärdsprogram under inledningen av 2018 som successivt fått effekt. Den organiska tillväxten var 18 procent för affärsområdet i fjol.

Verksamheten är i projektbaserad och det förekommer således relativt stora variationer mellan enskilda kvartal både gällande omsättning och marginal för segmentet.

I oktober 2017 meddelade Lindab att bolaget utvärderar ”strategiska alternativ” för Building Systems. De ville enkelt uttryckt sälja den. Lindab fick indikativa bud på affärsområdet men prisnivån var för låg och Lindab valde således att behålla Building Systems.

Lindabs verksamhet påverkas generellt sett av byggbranschens säsongsvariationer. Normalt sett är försäljningen högst under andra halvåret.

Lindab Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019
Omsättning 2185 Mkr 2153 Mkr 2392 Mkr 2397 Mkr 2384 Mkr 2315 Mkr
Tillväxt 7% 16% 13% 15% 9% 8%
Organisk tillväxt 7% 13% 8% 8% 5% 5%
Bruttomarginal 25,8% 25,3% 25,3% 27,0% 26,6% 27,1%
Rörelseresultat 109 Mkr 71,0 Mkr 129 Mkr 200 Mkr 147 Mkr 192 Mkr
Rörelsemarginal 5,0% 3,3% 5,4% 8,3% 6,2% 8,3%

Inledningen på 2019 har varit stark för Lindab. Till och med så pass bra att bolaget fick kommunicera en omvänd vinstvarning innan Q1-rapporten presenterades. Rörelseresultatet steg till 192 Mkr från 71 Mkr första kvartalet 2018.

Förutom exponeringen mot byggindustrin så har Lindab en relativt stor exponering mot stålpriset då bolaget köper in tunnplåt. I årsredovisningen går det att läsa ”Lindab köper enbart stål baserat på behov och spekulerar inte i eller säkrar framtida stålpriser”. Det är ingen exceptionell risk utan mer något som är bra att känna till.

En annan risk är dock bolagets exponering mot Storbritannien och i förlängningen Brexit. Denna marknad stod för 8 procent av försäljningen 2018. 6 procents av Lindabs medarbetare arbetar i just Storbritannien.

Nedan följer bolagets finansiella mål.

Lindab finansiella mål Målsättning Utfall 2018
Omsättningsmål 5-8% årlig tillväxt * 8,9%
Marginalmål 10% Ebit-marginal ** 6,8%
Skuldsättning Nettoskuld/Ebitda understiga 2,5x 1,6x
* Kombination av förvärv och organisk tillväxt exklusive valutaeffekter.
** Exklusive engångsposter.

Vi tror att Lindab växer ungefär 6 procent i år och sedan 3 procent årligen. Analytikerna som följer Lindab och deras samlade bedömning är att rörelsemarginalen når ungefär 8,5 procent 2019. Det är nog inte orimligt med tanke på att bolaget presterade 8,3 procent i första kvartalet. Vi räknar med 8 procent i år och en liten ökning framåt.

Tror man istället att Lindab kan nå sitt mål på 10 procent finns fortsatt bra uppsida i aktien (optimistiskt scenario).

Risken är att konjunkturen viker ned och att marginalen ska ned en bra bit (pessimistiskt scenario). De senaste tio åren har rörelsemarginalen som lägst varit drygt 4 procent. I finanskrisen 2009 var marginalen 3,6 procent.

Börsplus slutsats

Lindab verkar befinna sig i en positiv operationell trend där de åtgärdsinitiativ som tagits de senaste åren börjar ge fin effekt. I samband med rapporten för de första kvartalet 2019 uppgav bolaget att konjunkturen är ”mycket gynnsam på Lindabs huvudmarknader och ger stark medvind just nu”.

Bolaget har dessutom en väldiversifierad kundbas. Största kunden stod för cirka 2 procent av omsättningen i fjol. Det är positivt. Det samma gäller för övrigt branschkollegan Systemair som för tillfället värderas en bra bit högre än Lindab.

Sedan investmentbolaget Creades halverade sin post i Lindab, till under 5 procent, i maj har bolaget ingen enskild ägare över 10 procent. Det är både bra och dåligt.

Lindabs verksamhet är ganska cyklisk och då är det inte fel att vara försiktig. En multipel på 11 gånger rörelseresultatet ger en uppsida på cirka 20 procent. Det tycker vi inte kompenserar tillräckligt för att motivera ett köpråd. Men tror man att bolaget kan nå sitt rörelsemarginal så framstår aktien som köpvärd. Det är dock inte vårt huvudscenario. Vi landar således i en neutral rekommendation.

Lindab tio största ägare Kapital
Lannebo Fonder 8,93%
Fjärde AP-fonden 8,79%
If Skadeförsäkring AB 4,71%
Creades AB 4,67%
Livförsäkringsbolaget Skandia 4,61%
Dimensional Fund Advisors 3,98%
Norges Bank 3,63%
Lindab International AB 3,02%
AFA Försäkring 2,63%
Fidelity International (FIL) 2,35%
Källa: Holdings per den 31 maj 2019

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons

Lindab säljer bland annat ventilationssystem till byggbranschen. Koncernen är organiserad i tre affärsområden.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons