Linaterapport kan ge ökad flygsäkerhet

Slutrapporten om olyckan på Linateflygplatsen i Milano 2001 görs delvis om efter önskemål från de skandinaviska länderna.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Förändringarna kommer sannolikt att höja säkerheten på världens flygplatser.
Den italienska haverikommissionen skickade i oktober ut ett förslag till slutrapport på remiss till samtliga inblandade länder, däribland Sverige, Norge och Danmark.
De övriga haverikommissionerna hade så många så kallade kommentarer, att man i torsdags reste till Rom för ett extrainsatt möte. Invändningarna gäller så gott som uteslutande flygplatssäkerheten och främst problemet med korsande start- och landningsbanor.

– Det är ett känt problem i världen och det har förekommit både kollisioner och tillbud de senaste åren. Med våra kommentarer vill vi lyfta problemet utanför Italien, för det är ju inte bara Linate det handlar om, säger Henrik Elinder på den svenska haverikommissionen.

Annons
Annons
Annons