Annons

Likvärdighet är en grundbult för skolan

Under strecket
Publicerad

Kjell-Åke Forsgren kritiserar Skolverket och hävdar att vi ger en för ensidig bild av forskning när det handlar om en differentierad grundskola (Brännpunkt 28/5). Hans slutsats att det skulle finnas vinster med att gruppera elever efter prestationsförmåga vilar också på svag grund.

Alla elever har rätt att utvecklas oavsett prestationsförmåga eller social bakgrund. Det slås fast i Skollagen i den första portalparagrafen och kallas för likvärdighet. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar och ge stöd och stimulans åt samtliga elever. Likvärdighetsprincipen är en av de viktigaste grundbultarna i det svenska skolsystemet.

Annons
Annons
Annons