Annons
X
Annons
X
Litteratur
Recension

Ingen kommer undan Olof Palme Lika medryckande som motsägelsefullt

Ingen kommer undan Olof Palme

Författare
Genre
Sakprosa
Förlag
238 s. Ordfront

Göran Greiders nya bok ”Ingen kommer undan Olof Palme” är på många sätt egendomlig och motsägelsefull. Den är skriven med passion och på ett språk som är nästan poetiskt. Ändå är boken en politisk pamflett som har provocerande synpunkter på dagens socialdemokrati. Greider är en förbryllande tänkare som ibland lyckas fånga socialdemokratins problem i oerhört träffande ögonblicksbilder, men när han försöker skissera något slags lösning på partiets dilemma hamnar i motsägelser.

Greiders problem är att passionen övertrumfar det klara förnuftet och bitvis leder honom in i en längtan tillbaka till en förlorad värld – det svenska folkhemmet som det formades under 50- och 60-talen. Han pläderar för att den reformism som socialdemokratin då stod för snarast var en medveten socialistisk politik. Det tror jag inte på. Socialdemokratin har alltid varit en realistisk politisk rörelse som avskrev de socialistiska målen mycket tidigt.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I en intervju från början av 70- talet sade Ernst Wigforss att redan med den socialiseringsutredning som gjordes i början av 20-talet insåg partiet att en socialisering av produktionsmedlen skulle skapa fler problem än den skulle lösa. Efter denna erfarenhet tappade partiet intresset för de socialistiska målen och siktade på att skapa ett tryggt och välmående samhälle, med minimala klassmotsättningar och största möjliga jämlikhet utan att röra vid den marknadsekonomi som både tycktes kunna skapa mänsklig frihet och ekonomisk effektivitet. Denna politik utmärkte såväl Per Albin Hanssons som Tage Erlanders och Olof Palmes gärning.

  Annons
  X

  Motsägelserna i Greiders bok ligger på flera plan, men de har alla att göra med hans fasthållande vid några av marxismens sakrosankta dogmer, varav en är misstron mot personlighetens roll i den historiska utvecklingen. Greider betonar genomgående att det är rörelsens sociala kraft som skapar och genomdriver de reformer som grundlägger och utvecklar det svenska folkhemmet.

  Samtidigt är boken en hyllning till Olof Palmes ledaregenskaper. Greider är förvisso inte okritisk mot Palme. Han ser hans hyckleri i vissa frågor, men samtidigt ser han Palme som förlösaren av rörelsens inneboende kraft, som genom sitt politiska snille förvandlade denna kraft till konstruktiv politik.

  Alldeles bortsett från det oförenliga i hållningen att å ena sidan betona rörelsen och å andra sidan betona personligheten, förefaller mig denna historieskrivning som orimlig. Olof Palme kunde kanske retoriskt elda och entusiasmera de redan frälsta själarna. I det avseendet var han förmodligen svensk politiks mest framgångsrike folkförförare. Det får emellertid inte skymma det förhållandet att han förlorade två val och att han mot slutet av sin politiska bana hade hamnat i en återvändsgränd. Det är i denna återvändsgränd partiet fortfarande befinner sig och kämpar för sitt liv efter en utväg ur det politiska dödläge det försatt sig i.

  Greider skriver och tänker som en romantisk filosof och det skänker hans prosa ett slagkraftigt och visionärt tonfall som kan vara mycket medryckande. Dessvärre blockerar det samtidigt hans tänkande så att det blir märkligt tomt.

  Stilen är förförande och ibland direkt njutbar men hans idéer saknar den förnyande vitalitet som partiet är i skriande behov av. Det gör hans bok tvetydig och hans budskap ambivalent. Han är ömsom nattsvart pessimistisk, ömsom hoppfull, och stundtals formar sig boken till en sorgesång över en förgången tid och en förfallen rörelse. Trots dessa tvetydigheter tror jag den kan fungera som en provokation och en väckarklocka och jag kan inte låta bli att tycka att alla politiskt intresserade borde ta sig tid att läsa denna bok. Den sätter nämligen fart på läsarens tankar och tvingar till eftertanke.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X